Pomoc


help

Klucz publiczny – klucz do zaszyfrowania oferty

help

Klucz prywatny – klucz do odszyfrowania oferty
Status postępowania: Opublikowane
Tryb
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
Maksymalnie 65 znaków
Identyfikator postępowania 3139c7f0-e5f9-4dfc-a53c-90736b6b101d
Tytuł/nazwa postępowania
Maksymalnie 200 znaków
Nazwa zamawiającego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Adres zamawiającego ul. Szwajcarska 3
Miasto zamawiającego Poznań
Województwo zamawiającego wielkopolskie
Telefon zamawiającego 061 8739 293, 008, 033
Adres strony zamawiającego

Pobierz klucz publiczny

Historia zmian:Unieważnij postępowanie
Zapisz zmiany
Zakończ postępowanie

Powrót