Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586584-N-2018
Data: 2018-07-10
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska  3, 61285   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-strusia.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - część nr 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 21 dni
W ogłoszeniu powinno być: 30 dni

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - część nr 3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 21 dni
W ogłoszeniu powinno być: 28 dni

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych