Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500163404-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586584-N-2018
Data: 10/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska  3, 61285   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 21 dni
W ogłoszeniu powinno być: 0 dni szczegóły w sekcji dla poszczególnych pakietów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1 - część nr 2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 21 dni
W ogłoszeniu powinno być: 42 dni

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych