Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500016557-N-2018 z dnia 23-01-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505147-N-2018
Data: 12/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska  3, 61285   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618 779 517.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-strusia.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital-strusia.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 25.01.2018, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 26.01.2018, godzina 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń i pokrowców na aparaturę dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń i pokrowców na aparaturę dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Pakiet nr 1 pozycji 4
W ogłoszeniu powinno być: Pakiet nr 1 pozycji 2

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1
Punkt: 1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 1) Pakiet nr 3 pozycji 2 2) 33141620-2 4) 12 miesięcy 5) cena oferty - 100,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych