Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 94287-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Dostawa gąbki kolagenowej z antybiotykiem, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów...
Termin składania ofert: 2016-06-28

Numer ogłoszenia: 104923 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94287 - 2016 data 20.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: