Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55157-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego...
Termin składania ofert: 2016-05-30

Numer ogłoszenia: 58387 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55157 - 2016 data 18.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: