Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 64000-2016 z dnia 2016-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu...
Termin składania ofert: 2016-03-30

Numer ogłoszenia: 69446 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64000 - 2016 data 22.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: