Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawę leków z lekospisu szpitalnego , dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu przy ul.Szkolnej 8/12

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusiaw Poznaniu, przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 65217 - 2009; data zamieszczenia: 22.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusiaw Poznaniu, przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Apteki Szpitala przy ul.Szkolnej 8.12 Oferowane leki winny być zarejestrowane - wpisane do rejestru Środków Farmaceutycznych. Leki będące przedmiotem zamówienia, ich postać i wymagane dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały poniżej oraz na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET 1 1. Acenocumarol 4 mg x 60 tabl. 2 op. 2. Acidum folicum 0,015 x 30 tabl. 20 op. 3. Adrenalinum inj. 0,001g 1ml x 10 amp. 100 op. 4. Allupol 0,1g x 50 tabl. 20 op. 5. Amizepin 0,2 x 50 tabl. 2 op. 6. Ampicillin 1,0 x 10 fiol. 2 op. 7. Aqua pro inj.10 ml x 100 amp. 5 op. 8. Arechin 0,25 g x 30 tabl. 1 op. 9. Baclofen-0,01 g x 50 tabl. 2 op. 10. Biseptol 480 tabl. 0,48 x 20 szt. 30 op. 11. Buvasodil 300 mg tabl x 20 10 op. 12. Calcium Resonium subst.300 g 2 op. 13. Cordafen 0,01 g x 50 tabl. 1 op. 14. Crotamiton płyn 10% -100g 1 op. 15. Dalacin C 300 mg kaps. x 16 2 op. 16. Daktarin-żel do jamy ustnej 20mg 1g 2 op. 17. Depo-Medrol inj.0,04g 1ml x 1 fiol. 2 op. 18. Dexamethason 0,001 g x 20 tabl. 1 op. 19. Dicortinef zawiesina do oczu- 5ml 20 op. 20. Encorton tabl. 0,005 g x 20 szt. 30 op. 21. Exacyl inj. 500 mg 5ml x 5 amp. 400 op. 22. Fenactil inj.dom.0,025g 5 ml x 5 amp. 20 op. 23. Fluconazole kaps. 100 mg x 7 szt. 80 op. 24. Furagin 0,05 g x 30 tabl. 150 op. 25. Furosemidum 0,04 g x 20 tabl. 200 op. 26. Gentamicin maść do oczu 0,3%-3g 2 op. 27. Glucosum inj.20%-10 ml x 10 amp. 2 op. 28. Haloperidol krople 0,002g 1ml-10 ml 15 op. 29. Heviran 0,2 g x 30 tabl. 50 op. 30. Hydrocortisonum aceticum krem 1%-15g 2 op. 31. Ibuprofen draz. 0,2 g x 60 szt. 2 op. 32. Ketrel 25 mg x 30 tabl. 5 op. 33. Lacium kaps.x 300 1 op. 34. Lerivon 30 mg x 30 tabl 2 op. 35. Loperamid 0,002g x 30 tabl. 45 op. 36. Lorinden A maść 15g 220 op. 37. Lorinden C maść 15 g 20 op. 38. Lorinden C krem 15 g 15 op. 39. Majamil prol.0,1g x 20 tabl.powl. 20 op. 40. Majamil 0,05 x 20 tabl.powl. 30 op. 41. Mapryl 20 tabl. 0,02 g x 20 szt. 2 op. 42. Mapryl 10 tabl. 0,01 g x 20 szt. 25 op. 43. Mapryl 5 tabl.0,005 g x 20 szt. 30 op. 44. Metformax 500 tabl. x 30 tabl. 40 op. 45. Metocard 0,05 g x 30 tabl. 30 op. 46. Metoclopramidum 0,01 g x 50 tabl. 10 op. 47. Metronidazol 0,25 g x 20 tabl. 10 op. 48. Natr.chlorat.0,9%10 ml x 100 amp. 40 op. 49. Nitroglicerinum tabl.podjęz.0,5 mg x20 10 op. 50. Penicill.Procain.Inj 2400000 j.m. 10 szt. 51. Polfenon tabl.powl.0,15g x 20 10 op. 52. Polstygminum 0,5mg 1ml x 10amp. 40 op. 53. Prednisolonum aceticum-zaw.0,5%-10ml 1 op. 54. Propranolol tabl.0,01 g x 50 10 op. 55. Propranolol tabl. 0,04 g x 50 2 op. 56. Pyrazinamid tabl. 0,5g x 250 szt. 1 op. 57. Ranigast tabl.powl.0,15 x 60 40 op. 58. Relanium tabl. 2 mg x 20 20 op. 59. Relanium tabl. 5 mg x 20 30 op. 60. Scopolan draz.0,01g x 30 30 op. 61. Sectral tabl.powl.0,2 x 30 2 op. 62. Spironol tabl.0,025 x 100 10 op. 63. Spironol tabl.powl. 0,1 x 20 40 op. 64. Staveran 40 mg x 20 tabl. 20 op. 65. Staveran 80 mg x 20 tabl. 10 op. 66. Streptomycinum inj. 1 g fiol. 20 szt 67. Theospirex retard 0,3g x 50 szt. 5 op. 68. Tialorid tabl. x 50 szt. 5 op. 69. Tramal kaps. 0,05 g x 20 szt. 20 op. 70. Poltram inj. 0,05 g 1ml x 5 amp. 40 op. 71. Tramal krople 1,0g 1ml - 10 ml 4 op. 72. Thyrozol 10 mg x 50 tabl. 10 op. 73. Tranxene 5 mg x 30 kaps. 2 op. 74. Ulgastran 1,0 x 50 tabl. 2 op. 75. Vit.B 12 inj.1000 mcg 2 ml x 5 amp. 5 op. 76. Vitacon inj.0,01g 1ml x 10 amp. 10 op. 77. Vagothyl płyn 50,0 1 op. 78. Vigantol krople 10 ml 4 op. 79. Warfin 3mg x 100 tabl. 2 op. 80. Warfin 5 mg x 100 tabl. 4 op. 81. Xifaxan 200 mg x 12 tabl. 20 op. PAKIET 2 1. Aflegan 0,015 2ml x 10 amp. 10 op. 2. Artemisol 100,0g płyn zewnętrzny 1 op. 3. Atropinum sulfur.inj.0,5 1ml x 10amp. 50 op. 4. Biseptol inj.0,48 5ml x 10amp. 20 op. 5. Calcium 300mg x 10 tabl. 20 op. 6. Clemastin 0,001 g x 30 tabl. 30 op. 7. Cyclonamine 0,25 x 30 tabl. 20 op. 8. Cyclonamine inj. 0,25g 2ml x 5 amp. 200 op. 9. Dopaminum hydrochloricum inj.0,2g 5ml x 10 amp. 15 op. 10. Encorton 20 mg x 20 tabl. 50 op. 11. Fenactil inj.doż.0,05g 2ml x 10 amp. 2 op. 12. Flucinar 15,0 g żel 20 op. 13. Furosemidum inj.0,02 2ml x 50 amp. 150 op. 14. Haloperidol krople 0,002g 1ml-100ml 2 op. 15. Hydrochlorothiazid 0,025g x 30 tabl. 5 op. 16. Levonor inj.0,001g 1ml x 10 amp. 15 op. 17. Lignocainum h chl. A 2% 30g żel 80 op. 18. Lignocainum h chl. U 2% 30g żel 10 op. 19. Lignocainum h chl. inj.2%2ml x 10 amp. 75 op. 20. Magnesium sulf.inj.doż.2g 10ml x 10 150 op. 21. Metoclopramidum inj. 0,01g 2ml x 5 170 op. 22. Metronidazol 1% 15,0 krem 2 op. 23. Metronidazol 1% 15,0 żel 1 op. 24. Metronidazol 0,5%100 ml inj.doż 480 szt 25. Molsidomina 0,002 g x 30 tabl. 5 op. 26. Molsidomina 0,004 g x 30 tabl. 2 op. 27. Memotropil 20% inj.12g 60ml 150szt 28. Nystatyna tabl.powl.500000j.m. x 16 1 op. 29. Papaverinum h chl. inj.0,04 2ml x 10 15 op. 30. Relanium inj.0,01 2ml x 50 amp. 5 op. 31. Sadamin 0,15 x 30 tabl. 2 op. 32. Vit.B6 inj.50mg 2ml x 5 amp. 1 op. PAKIET 3 1. Alantan 30,0- maść 10 op. 2. Alantan plv. 100 g 2 op. 3. Alusal 0,5 tabl. x 30 tabl. 5 op. 4. Ascofer 200 mg x 50 10 op. 5. Aspargin tabl. x 50 25 op. 6. Astmopent 0,5 1ml x 10 amp. 5 op. 7. Astmopent 0,005 10ml x 5 amp. 4 op. 8. Bellapan 0,25mg x 20 tabl. 2 op. 9. Bisacodyl draż. 0,005 x 30 5 op. 10. Bisacodyl supp.0,01 x 5 60 op. 11. Buscolysin 20mg 1ml x 10 amp. 5 op. 12. Calcium Polfa 10% 10ml inj. x 10 amp. 20 op. 13. Calcium Polfa tabl. 1,373 g x 12 30 op. 14. Carbo medicinalis 0,3 tabl. x 20 5 op. 15. Cinnarizinum 0,025 tabl. x 50 1 op. 16. Clemastin 2mg 2ml amp. x 5 200 op. 17. Clotrimazolum 1% 20 g krem 20 op. 18. Cocarboxylasum 0,05 2ml x 5 amp. 15 op. 19. Doxepin 10 mg kaps. x 30 5 op. 20. Doxepin 25 mg kaps. x 30 2 op. 21. Encopiryn 325 mg x 100 tabl. 5 op. 22. Ephedricum h chl. 0,025 1ml amp. x 10 2 op. 23. Exacyl 500 mg tabl. x 20 10 op. 24. Glucosum 40% 10 ml amp. x 10 10 op. 25. Heparinum 30000jm 100g-krem 20,0 45 op. 26. Hydroxyzinum 0,010tabl.powlekane x 30 10 op. 27. Hemorol supp. x 12 2 op. 28. Hydrocortison 0,02 x 20 tabl. 5 op. 29. Hydroxyzinum 0,16% 250 g syrop 20 op. 30. 2% Lignocaina 20 ml x 20 szt 10 op. 31. Luminalum 100 mg x 10 tabl. 10 op. 32. Metindol retard 75mg x 25 tabl. 2 op. 33. Mydocalm 0,05 tabl. x 30 10 op. 34. Naclofen żel 60 g 5 op. 35. Natrium chloratum 10% 10ml amp x 100 10 op. 36. Naproxen 500 mg x 20 tabl. 30 op. 37. Neomycinum 0,25 tabl. x 16 20 op. 38. Neomycinum 0,5%-maść do oczu 3,0g 5 op. 39. Nolicin 0,4 tabl. x 20 10 op. 40. Normalac syrop 200 ml 60 op. 41. Oxycort A 3,0 g maść do oczu 5 op. 42. Oxycort 3% 10 g maść 2 op. 43. Paracetamol 500 mg x 1000 tabl 1 op. 44. Phenazolin 0,1 2ml x 10 amp. 2 op. 45. Rectanal 150 ml 20 op. 46. Pipril 2 g fiol 10 szt. 47. Polocard 75mg tabl x 50 50 op. 48. Polopiryna S 300 mg tabl. x 20 10 op. 49. Proxacin amp. 0,1 10 ml x 10 100 op. 50. Pyralgin a 2 ml amp. x 5 30 op. 51. Pyralgin a 5 ml amp. x 5 200 op. 52. Pyralgin 0,5 tabl. x 10 80 op. 53. Silol 350 F aerozol 60 ml 5 op. 54. Quamatel 20mg 5ml amp. x 5 300 op. 55. Suppositoria Glyceroli 2g czopek x 10 20 op. 56. Tanalbina 0,5 tabl. x 20 45 op. 57. Tolargin - czopek x 10 1 op. 58. Torecan 6,5mg czopek x 6 2 op. 59. Vicalvit D 400 500 mg saszetki 20 op. 60. Vitrum calcium 600+ D 400 x 30 tabl. 10 op. 61. Vit. C 0,5/5ml amp. x 10 50 op. 62. Vitacon 10 mg tabl. x 30 5 op. PAKIET 4 1. Gentamycyna 80 mg iv x 10 amp. 20 op. PAKIET 5 1. Berotec N aerozol 200 dawek 2 op. 2. Ebrantil 25mg 5ml x 5 amp. 15 op. 3. Gensulin R 40j.m 1ml fiol.10ml 60 szt. 4. Glucagon inj. 1 mg 1 ml fiol 1 szt. 5. Hepa-Merz 5g 10ml x 10 amp. 80 op. 6. Metypred 4 mg x 30 tabl. 30 op. 7. Metypred 16 mg x 30 tabl. 10 op. 8. Minirin 4mg 1ml x 10 amp. 1 op. 9. Norcuron 4 mg x 50 amp. 1 op. 10. Remestyp 100ug 2ml x 5 amp 2 op. 11. Xanax SR 1 mg x 30 tabl. 2op. PAKIET 6 1. Betaloc inj.0,005 5ml x 5 amp. 60 op. 2. Betaloc ZOK 50mg x 28 tabl. 30 op. 3. Betaloc ZOK 100 mg x 28 tabl. 5 op. 4. Controloc inj.40 mg.fiol. 40 szt. 5. Controloc 40 mg x 100 tabl. 2 op. 6. Calypsol 5% 10ml x 5 amp. 1 op. 7. Desferal 0,5 x 10 amp. 10 op. 8. Heminevrin 0,3 x 100 kaps. 2 op. 9. Bupivacaina 0,5% 20 ml x 5 amp. 5 op. 10. Meronem 1 g x 10 fiol. 20 op. 11. Naloxon 0,4mg 1ml x 10 amp 5 op. 12. Rytmonorm inj.35mg ml x 5 amp.20ml 2 op. 13. Sulperazon 2 g fiol. 80 szt. 14. Proursan 250mg kaps.x50 5 op. PAKIET 7 1. Adriblastin 0,01 5 ml inj. 60 op. 2. Cytosar 0,1g 5ml inj. podskórny 130 op. 3. Cytosar 1,0 g inj. 100 op. 4. Cytosar 0,500 fiol. 10 szt. 5. Faromrubicin 10mg 5ml inj. 5 op. 6. Farmorubicin 50mg 25ml inj. 5 op. 7. Solu-Medrol 0,125 2ml 10szt. 8. Solu-Medrol 0,5 7,8ml fiol 30 szt. 9. Solu-Medrol 1,0 16 ml fiol. 20 szt. PAKIET 8 1. Bleocin 0,015 inj. amp. 10 szt. 2. Fludara 50 mg amp. x 5 10 op. 3. Leucovorin 0,01 amp. x 10 2 op. 4. Leucovorin Ca 0,025 x 10 amp. 2 op. 5. Mitoxantrone 2mg ml 10ml fiol x 5 4 op. 6. Platidiam 0,05 fiol. 10 op. 7. Vinblastin 0,005 x 10 fiol 5 op. 8. Vincristin 1 mg 10 ml x 10 fiol. 10 op. PAKIET 9 1. Polfilin 400 mg x 20 tabl.powl. 40 op. 2. Doxyratio kapsułki 100 mg x 10 30 op. 3. Heparin roztwór do wstrzyknięć 25000j.m. 5ml x 10 120 op. 4. Coaparin 5000j 0,2 ml x 10 amp 2 op. 5. Ospamox 500 mg x 16 tabl 4 op. PAKIET 10 1. Aldacton 200 mg 10ml x 10 amp. 40 op. 2. Dormicum 15 mg x 100 tabl. 2 op. PAKIET 11 1. Bunondol 0,2mg x 60 tabl. 1 op. 2. Dolcontral 50mg 1ml x 10 amp. 10 op. 3. Fentanyl 0,5mg 10ml x 50 amp. 20 op. 4. Fentanyl 0,1mg 2ml x 50 amp. 2 op. 5. Morphinum hydrochloricum subst. 1g 1 op. 6. Morphinum sulfas 10mg x 10 amp. 50 op. 7. Morphinum sulfas 20 mg x 10 amp. 20 op. 8. Sevredol 20 mg x 60 tabl. 1 op. PAKIET 12 1. Midanium 15mg amp x 5 200 op. 2. Midanium 5mg amp x 10 10 op. PAKIET 13 1. Aciclovir 0,25 fiol. 260 szt. 2. Argosulfan krem 2% - 40g 10 op. 3. Captopril 0,025 x 30 tabl 10 op. 4. Clobederm krem 90 op. 5. Clobederm maść 110 op. 6. Cimetidine inj.0,2 2ml x 10 amp. 2 op. 7. Chlorsuccillin 0,2 5ml x 10 fiol. 1 op. 8. Dexaven inj 0,004g 1 ml x 10 amp. 30 op. 9. Dexaven inj. 0.008g 2 ml x 10 amp 40 op. 10. Fenicort 25 mg x 10 amp. 5 op. 11. Nootropil 1 g 5 ml x 12 amp. 10 op. 12. Pancuronium 4mg 2 ml x 10 amp 20 op. 13. Promazin 0,1 2 ml x 10 amp 5 op. 14. Promazin 50 mg x 60 tabl 20 op. 15. Polcortolon 40 mg x 5 fiol. 1 op. PAKIET 14 1. Zyvoxid 2 mg 300 ml x 10 szt 10 op. 2. Zyvoxid 600 mg x 10 tabl. 1 op. PAKIET 15 1. Barium sulfuricum - proszek do przygotowania zaw.doustnej 340 g. 6 op. 2. Zestaw do kolografii z barytem 60 szt 3. Fortrans 74g x 50 sasz. 2 op. PAKIET 16 1. Sterylna absorbująca i nie rozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym typu Curaspon 80 x 50 x 10 mm 10 szt. PAKIET 17 1. Neupogen 30 mln j. ml amp 50 szt. 2. Neupogen 48 mln j. m amp. 50 szt. PAKIET 18 1. Betaserc 24 mg x 20 tabl. 2 op. 2. Espumisan 40 mg x 100 kaps. 20 op. 3. Haloperidol 5 mg 1ml x 10 amp. 5 op. 4. Hydroxycarbamid 0,5 x 100 kaps. 2 op. 5. Inhibace 1 mg 5 op. 6. Inhibace 5 mg 2 op. 7. Madopar 125 mg x 100 tabl. 1 op. 8. Madopar HBS 125 mg x 100 kaps. 1 op. 9. Myolastan 50 g x 20 tabl. 10 op. 10. Polfilin 0,3 15 ml x 10 amp. 2 op. 11. Tropicamidum 1% 10 ml krople do oczu 1 op. PAKIET 19 1. Dacarbazin inj.200 mg x 10 amp. 3 op. PAKIET 20 1. Vfend 200 mg.tabl. x 10 2 op. 2. Vfend 200 mg inj. 5 op. PAKIET 21 1. Sandimmum Neoral 100 mg 2 op. 2. Sandimmum Neoral 50 mg 1 op. 3. Neotigason 25 mg x 100 tabl. 1 op. 4. Dexapolcort N aeroz. 30 ml 2 op. PAKIET 22 1. Addiphos 20 ml x 10 amp. 10 op. 2. Addamel Novum 10 ml x 20 amp. 10 op. 3. Soluvit N x 10 fiol. 10 op. 4. Vitalipid adult N 10 ml x 10 amp 5 op. PAKIET 23 1 Ostenil 70 mg op. a 4 tabl 2 op. PAKIET 24 1. Dopegyt 250 mg x 50 tabl 2 op. 2. Ifapidin 250 mg x 60 tabl 10 op. 3. Ketokonazol 200 mg x 20 tabl. 10 op. 4. 10% Lidocaina 38g aeroz. 5 op. 5. Lucetam 400 mg x 60 tabl 10 op. 6. Lucetam 1200 mg x 60 tabl. 20 op. PAKIET 25 1. Perliganit 1mg ml 10 ml x 10 amp. 50 op. 2. Theospirex 20 mg ml 10 ml x 5 amp. 30 op. 3. Zafiron 12ug proszek do inhalacji x 60 kaps. 5 op. PAKIET 26 1. Vepesid 0,1 5 ml x 1 fiol. 10 szt. PAKIET 27 1. Tygacil 10 mg ml 5 ml fiol.x 10 2 op. PAKIET 28 1. Klimicin 600 mg 4 ml x 5 amp 10 op. 2. Klimicin 300 mg 2 ml x 5 amp. 20 op. PAKIET 29 1. Noxafil 40 mg ml zawiesina 5 op. PAKIET 30 1. Pamifos 90 mg subst.do przygot. Roztw. Do wlewów iv. X 1 fiol 5 szt PAKIET 31 1. Depocyte 50 mg 5 ml x 1 fiol. 2 szt PAKIET 32 1. Ondansetronom 8mg 4 ml x 5 amp. 100 op. PAKIET 33 1. Bonviva 3mg 3ml x 1 amp.-strzyk. 20 op. PAKIET 34 1. Revlimid 25 mg x 21 kaps. 2 op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 34.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5.siwz Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3 siwz spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 8. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 9. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 7. PKT 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.2 SIWZ. pkt 4.3.1 w siwz: Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. pkt. 4.3.2 siwz: W przypadku złożenia oferty równoważnej, (na lek równoważny ) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2.siwz (z zaznaczeniem pozycji i pakietu , którego dotyczą).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony www.szpital - strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 09:00, miejsce: wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-04-22 11:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-04-22 11:33)
 • WZÓR UMOWY (2009-04-22 11:38)
 • wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 (2009-04-22 11:44)
 • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-04-22 11:47)
 • Wyjaśnienia NR 1 do SIWZ (2009-04-27 12:33)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (2009-04-28 12:23)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-05-05 13:58)
 • Zbiorcze zestawienie ofert ZP_12 (2009-05-05 13:59)
 • Streszczenie oceny i porównania ofert ZP-21 (2009-05-05 14:00)
 • SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA (2009-05-06 12:05)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-06-02 14:18)