Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczychPoznań: Różne produkty lecznicze
Numer ogłoszenia: 93502 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Różne produkty lecznicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa różnych produktów leczniczych. Oferowane leki winny być zarejestrowane - wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: PAKIET 1-Insuliny: 1.Insulinum humanum roztw. 40jm/ml 10 ml x 1 szt., w ilości 500 op. 2.Insulinum isophanicum humanum 40jm/ml 10 ml x 1 szt., w ilości 25 op. 3.Insulinum humanum 100j. roztw. do wstrzykiwań (R) x 5 wkł., w ilości 10 op. 4.Insulinum humanum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (N) x 5 wkł., w ilości 15 op. 5.Insulinum humanum + Insulinum isophanicum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (M10) x 5 wkł., w ilości 3 op. 6.Insulinum humanum + Insulinum isophanicum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (M20) x 5 wkł., w ilości 1 op. 7.Insulinum humanum + Insulinum isophanicum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (M30) x 5 wkł., w ilości 16 op. 8.Insulinum humanum + Insulinum isophanicum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (M40) x 5 wkł., w ilości 13 op. 9.Insulinum humanum + Insulinum isophanicum 100j./ml zaw. do wstrzykiwań (M50) x 5 wkł., w ilości 5 op. PAKIET 2- Środki lecznicze dla układu oddechowego 1.ACC, 300mg/3ml, inj., 5amp w ilości 150 op. 2.Aflegan, 15 mg, 2 ml, inj., 10 amp, w ilości 400 op. 3. Astmopent 0,5mg/1ml, inj., 10amp, w ilości 20 op. 4.Astmopent 5mg/10ml, inj., 5amp., w ilości 40 op. 5.Atrovent (0,25mg/ml), płyn do inhalacji, 20ml, w ilości 80 op. 6.Atrovent N aerozol 20mg/daw 10 ml, w ilości 2 op. 7.Flegamina 4mg/2ml, inj. x 5amp., w ilości 2 op. 8.Flegamina 8mg x 20 szt. tabl., w ilości 100 op. 9. Salbutamol 0,5mg/1ml, inj. x 10amp., w ilości 50 op. PAKIET 3 -Preparaty do hemostazy 1. Preparat chirurgiczny do szybkiej atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek typu Tachosil 9,5cm x 4,8cm, w ilości 10 op. 2. Preparat chirurgiczny do szybkiej atraumatycznej hemostazy oraz odtwarzania integralności tkanek typu Tachosil 3cm x 2,5cm, w ilości 10 op. PAKIET 4 - Gąbki z gentamycyny: 1.Gąbka kolagenowa (280mg) impregnowana solami gentamycyny (130ml) 5cm x 5cm x 0,5 cm pakowane pojedynczo, w ilości 25 op. 2.Gąbka kolagenowa (280mg) impregnowana solami gentamycyny (130mg) 10cm x 100cm x 0,5cm, pakowana pojedynczo, w ilości 25 op. PAKIET 5 -Gąbki hemostatyczne: 1.Chłonna gąbka żelatynowa hemostatyczna 80mm x 50mm x 1mm x 1szt, w ilości 5 op. 2.Chłonna gąbka żelatynowa hemostatyczna 80mm x 50mm x 10mm, w ilości 350 op. 3.Chłonna gąbka żelatynowa hemostatyczna tampon 30mm x 80mm x 5szt., w ilości 5 op. PAKIET 6 -Chemikalia, produkty chemiczne: 1.Abacil 5% płyn 500ml, w ilości 1 op. 2.Acidum salicylicum subst., 10g, w ilości 1 op. 3.Acidum boricum subst., x 1000 szt., w ilości 15 op. 4.Ammonium bromatum subst., 100g, w ilości 3 op. 5.Argentum nitricum subst., 25g, w ilości 15 op. 6. Benzocainum subst., 25g, w ilości 1 op. 7.Balsamum peruvianum 100g, w ilości 2 op. 8.Calcium carb. Praecip subst., 1000g, w ilości 1 op. 9.Chloralum hydratum subst., 100g, w ilości 20 op. 10.Chlorhexidinum gluconicum 20% płyn 500ml, w ilości 20 op. 11.Coffeinum natr. Benz. Subst., 100g, w ilości 5 op. 12.Detreomycinum subst., 10g, w ilości 60 op. 13.Glycerolum 86%, płyn., 5 kg, w ilości 3 op. 14.Glucosum plv. Subst. 1000g, w ilości 10 op. 15.Hydrocortisonum subst., 10g, w ilości 2 op. 16.Jodum subst., 25g, w ilości 1 op. 17.Kalium bromatum subst., 100g, w ilości 5 op. 18.Kalium chloratum subst., 500g, w ilości 1 op. 19.Kalium hypermanganicum subst., 50g, w ilości 1 op. 20.Kalium jodatum subst., 25g, w ilości 1 op. 21.Mentholum subst., 50g, w ilości 1 op. 22.Methylenum coeruleum subst., 5g, w ilości 5 op. 23.Pyoctaninum coeruleum subst. 25g, w ilości 1 op. 24.Natrium bicarbonic subst., 1000g, w ilości 1 op. 25.Natrium bromatum subst., 250g, w ilości 3 op. 26.Natrium chloratum subst., 1000g, w ilości 7 op. 27.Natrium tetraboricum subst., 250g, w ilości 15 op. 28.Neomycinum sulfuric subst., 10g, w ilości 5 op. 29.Nystatyna subst pro recept., 5g, w ilości 2 op. 30. Pabialgin subst., 100g, w ilości 5 op. 31.Pyramidonum subst., 200g, w ilości 5 op. 32.Papaverinum h/chlor., subst., 5g, w ilości 1 op. 33.Rivanol subst., x 25g, w ilości 1 op. 34.Saccharum lactis subst., 100g, w ilości 3 op. 35.Silol 350F, płyn 150g, w ilości 10 op. 36.Tetracainum h/chlor., subst. 10G, w ilości 2 op. 37.Talcum subst., 1 000g, w ilości 1 op. 38.Thymolum subst., 10g, w ilości 1 op. 39.Zincum oxydatum subst., 1000g, w ilości 2 op. 40.Ichtiol x 100g Ammonium sulfabitaminicum, w ilości 1 op. PAKIET 7-Podłoża maściowe: 1.Benzyna apteczna, płyn, 700g, w ilości 70 op. 2.Euceryna bezwodna, podl., 1000g, w ilości 30 op. 3. Formalina 40% płyn 5L, 5 000g, w ilości 10 op. 4.10% Formalina buforowana a 1000g, w ilości 500 op. 5.Hascobaza podłoże do maści 1000g, w ilości 10 op. 6.Lanolinum anhydricum podl., 1000g, w ilości 2 op. 7. Oleum cacao wiórki 500g, w ilości 1 op. 8. Oleum Rapae, 1000ml, w ilości 5 op. 9.Oleum Ricini, płyn, 800ml, w ilości 1 op. 10.Paraffinum solidum, subst., - gran., 20kg, w ilości 5 op. 11.Paraffinum liquidum płyn 4 000g, w ilości 30 op. 12.Perhydrol 30% płyn 5000g, w ilości 10 op. 13.Jodyna, płyn, 800g, w ilości 10 op. 14.Spirytus kamforowy 10%, płyn, 4000ml, w ilości 15 op. 15.Wazelina biała, podł., 1000g, w ilości 15 op. 16.Wazelina żółta, podł., 1000g, w ilości 5 op. 17.Spirytus skaż hibitanem 0,5% x 1000ml, w ilości 1000 op. PAKIET 8 -Leki oczne:1.Atropinum sulfuricum krople do oczu 1% 5ml, w ilości 30 op. 2.Bivacin maść oczna 3,5g, w ilości 5 op. 3.Calcium dobesilate tabl. 0,25g x 30 szt., w ilości 3 op. 4.Proxacin 0,3% (3mg/ml) krople do oczu 5 ml, w ilości 500 op. 5.Detreomycyna maść 1% 5g, w ilości 20 op. 6.Detreomycyna maść 2% 5g, w ilości 20 op. 7.Dicortineff zawiesina 5ml (zaw. do oczu i uszu), w ilości 200 op. 8.Diuramid tabl. 0,25g x 30 szt., w ilości 160 op. 9.Fluorosceine 10% inj 500mg/5ml x 10amp., w ilości 6 op. 10.Lacrimal krople do oczu 14mg/ml x 2 szt., w ilości 2 op. 11.Neomycinum maść oczna 0,5% 3g (tuba), w ilości 150 op. 12.Neo-synephrine krople do oczu 10% 5ml, w ilości 25 op. 13.Ofloxacin 0,3% 5ml krople do oczu, w ilości 20 op. 14.Oftenisin krople do oczu 0,5% 5 ml, w ilości 70 op. 15.Pilocarpinum maść oczna 2% 3g, w ilości 1 op. 16.Pilocarpinum krople do oczu 2% 2x5ml, w ilości 20 op. 17.Prednisolonum aceticum zawiesina 0,5% 5ml, w ilości 800 op. 18.Sulfacetamidum natr 10% 0,5mlx12 szt., krople do oczu, w ilości 30 op. 19.Sulfacetamidum 10% HECx2szt., krople do oczu, w ilości 10 op. 20.Tropicamidum 1% krople do oczu 2x5ml, w ilości 80 op. 21.Trusopt krople do oczu 2% 5ml, w ilości 15 op. 22.Dexamethason zawiesina do oczu 0,1% 2x5ml, w ilości 50 op. 23.Miostat 0,01% inj. 1,5ml x 12amp, w ilości 5 op. 24.Tobrosopt 0,3%, 3mg/ml, krople do oczu 5ml, w ilości 5op. 25. Indocollyre 0,1%kr do oczu 5ml, w ilości 30 op. 26.Oftaquix krople do oczu roztwór 5mg/1ml x 5ml, w ilości 10 op. PAKIET 9 -Leki stosowane w chorobach układu krążenia: 1. Coaxil x 90 tabl., w ilości 1 op. 2.Detralex x 60tabl. x 60, w ilości 80 op. 3.Diaprel MR x 90 tabl., w ilości 30 op. 4.Preductal MR x 90 tabl., w ilości 60 op. 5.Prestarium 5mg x 90 tabl., w ilości 50 op. 6.Prestarium 10mg x 90 tabl., w ilości 3 op. 7.Procoralan 5mg x 56tabl., w ilości 1 op. 8.Procoralan 7,5 x 56 tabl., w ilości 1 op. 9.Tertensif SR x 90 tabl., w ilości 5 op. PAKIET 10-Różne produkty lecznicze: 1.Aethoxysklerol 1%, 10mg/ml; 2ml, inj., x 5 amp., w ilości 170 op. 2.Aethoxysklerol 3%, 30mg/ml; 2ml, inj., x 5 amp., w ilości 5 op. 3.Aescin tabl. 20mg x 30szt., w ilości 10 op. 4. Aescin żel 40g, w ilości 30 op. 5.Allupol 100mg tabl. x 50 szt., w ilości 50 op. 6.Armanor, 50mg tabl.x 30 szt., w ilości 10 op. 7.Azulan płyn 100ml, w ilości 10 op. 8. Barium sulfuricum 200g zaw. pro rtg, w ilości 240 op. 9.Calcium chloratum, 10% 10ml inj., x 10 amp., w ilości 20 op. 10.Calcium, 10%, 10ml inj., x 10 amp., w ilości 100 op. 11. Calcium, tabl. musuj., 12 szt. dawka 1,373g, w ilości 80 op. 12.Cardiamid-coffein 15ml krople, w ilości 10 op. 13.Clemastinum inj. 2mg/2ml x 5 amp., w ilości 20 op. 14. Colchicum - Dispert 0,5mg x 50 tabl., w ilości 5 op.15.GlucaGen, 1mg HypoKit, inj., x 1 fiol., w ilości 10 op. 16.Diaprel 80mg x 60szt., w ilości 10 op. 17.Diuver 5mg x 30szt., w ilości 10 op. 18.Espumisan 40mg x 100szt., w ilości 10 op. 19.Glucobay 0,05g x 30szt., w ilości 5 op. 20. Glucobay 0,1g x 30tabl., w ilości 5 op. 21.Kalium Chloratum, 15% 10ml, inj., x 50 amp., w ilości 5 op. 22.Kalium chloratum, 15% 20ml inj., x 10 fiol., w ilości 1 000 op. 23.Krople żołądkowe 35g płyn, w ilości 3 op. 24.Lipancrea kaps. x 20szt. 8000j., w ilości 50 op. 25.Mestinon, 60mg tabl.powl., x 150szt., w ilości 3 op. 26.Metformax 500mg x 30 tabl., w ilości 60 op. 27.Metformax 850mg x 30 tabl., w ilości 40 op. 28.Metizol 5mg tabl. x 50szt., w ilości 25 op. 29.Naloxonum h/chlor., 0,4mg/1ml. Inj., x 10 amp., w ilości 20 op. 30.Nat. bicarbonic 8,4%, 20ml. Inj., x 10amp., w ilości 330 op. 31. Nifuroxazyd 100mg x 24 tabl., w ilości 50 op. 32.Phenazolinum 100mg/2ml inj. x 10szt., w ilości 50 op. 33.Paracetamol 500g supp x 10szt., w ilości 20 op. 34. Protaminum inj. 50mg/5ml x 1 szt., w ilości 5 op. 35.Remestyp 200mcg/2ml inj. x 5szt., w ilości 25 op. 36.Streptokinaze 250 000 x 1szt., w ilości 3 op. 37.Streptokinaze 500 000 x 1szt., w ilości 3 op. 38.Trombina 400j do stosow.miejsc. x 5 szt., w ilości 5 op. PAKIET 11 -Środki przeciwinfekcyjne: 1.Amoksycylina + kw. Klawulanowy 1,2g x 10 inj., w ilości 4000 fiolek 2.Bisacodyl 10mg, czopki x 5szt., w ilości 300 op. 3.Clotrimazolum 1% 20g krem x 1 szt., w ilości 50 op. 4.Clotrimazolum 500mg x 1 tabl. vaginalis, w ilości 15 op. 5.Ceftazidimum 1g, inj. x 1 szt., w ilości 40 fiolek 6.Cefuroximum 0,75g, inj. 1szt., w ilości 150 fiolek 7.Cefuroximum 1,5g, inj. x 1 szt., w ilości 3500 fiolek 8.Cisatracrium 2,5ml x 5 inj. 2mg/1ml, w ilości 2 op. 9.Cisatracrium 5ml x 5 inj. 2mg/1ml, w ilości 2 op. 10.Diclofenacum Natrium czopki 0,1g x 10szt., w ilości 25op. 11.Diclofenacum Natrium czopki 0,05 x 10 szt., w ilości 70 op. 12.Fluticasoni propionas proszek do inhalacji 250 mcg/dawka inhalacyjna - 60 dawek, w ilości 10op. 13.Fluticasoni propionas aerozol wziewny 250 mcg/dawka inhalacyjna - 60 dawek, w ilości 10 op. 14.Hemofer 105mg Fe x 30 tabl., w ilości 20 op. 15.Heparinum natricum 20g krem x 1 szt., w ilości 100 op. 16. Isosorbidi Dinitras 18ml aer. x 1szt., w ilości 15 op. 17.Kalipoz 750mg x 30 tabl., w ilości 600 op. 18.Levothyroxinum natrium 0,05 mcg tabl x 100 tabl., w ilości 15 op. 19.Lacidipinum 4mg x 28tabl., w ilości 30 op. 20.Met. ronidazolum czopki 1g x 10szt., w ilości 3 op. 21.Mupirocinum 15 g ung. x 1szt., w ilości 5 op. 22.Mupirocinum 2% 3g maść do nosa x 1szt., w ilości 20 op. 23.Polyvinylopyrrolidonum c. 10% Iodum 1% 20g maść x 1 szt., w ilości 800 op. 24. Phenylbutazone 5% 30g maść x 1 szt., w ilości 25 op. 25.Salbutamolum neb. 2mg/2ml 2,5 ml x 20szt., w ilości 3 op. 26.Salbutamolum aerozol wziewny 100mcg x 200 dawek, w ilości 20 op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.61.51.00-5, 33.67.00.00-7, 33.65.10.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ( Dział Zam.Publ.) www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. nr 239 - Kancelaria Zakładu Opieki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Insuliny.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Środki lecznicze dla układu oddechowego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Preparaty do hemostazy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Gąbki z gentamycyny.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Gąbki hemostatyczne.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Chemikalia, produkty chemiczne.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Podłoża maściowe.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Leki oczne.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Leki stosowane w chorobach układu krążenia.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Różne produkty lecznicze.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Środki przeciwinfekcyjne.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-04-06 13:54)
 • Formularz oferty cenowej (2009-04-06 13:54)
 • Wzór umowy (2009-04-06 13:54)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-04-06 13:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-04-10 07:55)
 • Formularz oferty cenowej - po zmianach nr 1 (2009-04-10 07:55)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-04-10 07:55)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-04-22 12:13)
 • Zal_3_ZP_12_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_WSTEPNYCH09 (2009-04-22 12:14)
 • ZP-21- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-04-22 12:15)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-05-29 13:58)