Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sterylnego jednorazowego użytku:m.in.: igły do znieczuleń, igły medyczne, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, sondy, cewniki, skalpele, przyrządy do transfuzji i infuzji, igłu do biopsji.

Poznań: Dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku: m.in. igły do znieczuleń, igły medyczne, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, sondy, cewniki, skalpele, przyrządy do transfuzji i infuzji, igły do biopsji,
Numer ogłoszenia: 57528 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku: m.in. igły do znieczuleń, igły medyczne, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, sondy, cewniki, skalpele, przyrządy do transfuzji i infuzji, igły do biopsji,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - Igły do znieczuleń 1.Igły do znieczuleń podpajęczych typ Whitacre opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,4 x 90 mm 27 G z prowadnicą - 2000 szt. 2.Igły do znieczulań podpajęczych typu Whitacre opakowanie bistrowe uszczelniane Tyvek 0,5 x 90 mm 25 G z prowadnicą - 100 szt. 3.Igły do znieczuleń podpajęczych typ Yale Ostrze typu Quincke przezroczysta nasadka, pozbawione silikonu opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,7 x 90 mm 22 G - 300 szt. 4.Igły do znieczulań podpajęczych typ Yale Ostrze typu Quincke przezroczysta nasadka, pozbawione silikonu, opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,9 x 90 mm 20G - 1000szt. PAKIET 2 - Igły do iniekcji 1.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,45mm x16mm, op= 100szt - 200 op. 2.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,50mm x25mm, op= 100szt - 600 op. 3.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,60mm x 30mm, op= 100szt - 300 op. 4.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,70mm x 30mm, op= 100szt - 300 op. 5.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,80mm x 40mm, op= 100szt - 600 op. 6.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,90mm x 40mm, op= 100szt - 400 op. 7.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 1,10mm x 40mm, op= 100szt - 600 op. 8.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 1,20mm x 40mm, op= 100szt - 2000 op. 9.Igły do Penów 0,33mm x 12,7mm ( op=100szt ) - 2000 szt. PAKIET 3 - Dreny 1.Dren KEHR - T nr 12 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 2.Dren KEHR - T nr 14 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 3.Dren KEHR - T nr 16 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 4.Dren KEHR - T nr 17 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 5.Dren brzuszny 26F - 28F-30F-32F, długość 40cm, wykonane z lateksu - 2000szt. 6.Dren Penrosa 10mm, dł. 30cm - 100 szt. 7.Dren Penrosa 19mm, dł. 30cm - 200 szt. PAKIET 4 - Przedłużacze, worki do moczu, zestawy do lewatywy, kanki, pałeczki do wymazów, cweniki dopęcherzowe, pojemniki do inhalatorów, 1.Przedłużacze do pomp bursztynowe 1,5m - 2000 szt. 2.Przedłużacze do pomp infuzyjnych - dług 150cm przezr. - 12000szt. 3.Przewód do cystoskopu-rektoskopu pojedynczy - 1000 szt. 4.Pałeczki do pobierania wymazów - rozmiar 2,5mm dług. 160mm - jałowa - 5000 szt. 5.Worek sterylny do zbiórki moczu 2-litrowy - z odpływem dolnym, podziałka co 100ml, zastawka antyrefluksyjna, długość min 70cm, możliwość zawieszenia, podwójnie zgrzewane - 5000 szt. 6. Zestaw do lewatywy o pojemności 1750ml, uchwyt do zawieszenia, możliwość kontroli objętości płynu do wlewu z dokładnością do 250ml, mikrobiologicznie czysty - 5000 szt. 7. Kanka doodbytnicza 24 x 40cm - 200 szt. 8. Kanka doodbytnicza 30 x 40cm - 200 szt. 9. Worek do godzinowej zbiórki moczu, trójdzielna komora pomiarowa o poj. 500 ml z sekwencyjnym spustem moczu umożliwiającym opróżnianie poszczególnych działów osobno; worek poj. 1500 ml z poprzeczym zaworem spustowym; zastawka antyrefluksowa i filtr powietrza w komorze pomiarowej, dren min. 100cm, łącznik schodkowy z igłowym portem próbek, opakowanie pojedyncze, sterylne - 600szt. 10. Cewnik dopęcherzowe typ Tiemann - dwudrożny, silikonowane ( różne rozmiary ) - 500 szt. 11. Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych z membraną -145ml - sterylne, inhalatory typu Kendall - 800 szt. PAKIET 5 - Sonda 1.Sonda Sengstakena CH16-CH18 trójdrożna sonda doprzełykowa wykonana z miękkiej gumy, balon wykonany z materiału będącego mieszaniną silikonu z lateksem, port do iniekcji typu Luer, skalowana, 4 otwory do odsysania na dystalnym końcu rury. - 15 szt. PAKIET 6 - Przyrządy do transfuzji i infuzji. 1.Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: z hydrofobowym filtrem powietrza zintegrowany z dwukanałową igłą biorczą, uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływu płynu z miejsca połączenia, filtrem płynu zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami, zaciskiem rolkowym z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu - 250.000 szt. 2.Przyrząd do przetaczania krwi z filtrem wychwytującym drobne skrzeplinki, wymagana bezwzględna szczelność dla płynu i powietrza - 20.000 szt. PAKIET 7 - Skalpele. 1.Skalpele jednorazowe z rączką nr 10 (op = 10szt ) - 600szt. 2.Skalpele jednorazowe z rączką nr 11 (op=10szt ) - 600 szt. 3.Skalpele jednorazowe z rączką nr 15 (op=10szt ) - 400 szt. PAKIET 8 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej. 1. Zestaw do drenażu klatki piersiowej, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie ( z pokrętłem regulującym siłę ssania ) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego: posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej: w całości przeźroczysty - 100 szt. PAKIET 9 - Butle Redona, dreny. 1.Wysokopróżniowe buteki do Redona 150 - 200ml z drenem - 1500 szt. 2.Wysokopróżniowe buteki do Redona 600ml z drenem - 1000 szt. 3.Dreny do ssania - Redona nr 12 - 1000 szt. 4.Dreny do ssania - Redona nr 14 - 500 szt. 5.Dreny do ssania - Redona nr 16 - 500 szt. 6.Dreny do ssania - Redona nr 18 - 500 szt. PAKIET 10 - Igły do biopsji, igły do tkanek miękkich. 1. Igła do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego - jałowa, apirogenna -1,8 x 63 mm- 150 szt. 2. Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 43mm- 150 szt. 3. Igła do biopsji tkanek miękkich (klatki piersiowej) ze specjalnymi zwalniaczami do prostej obsługi, z dobrze czytelną skalą do określenia głębokości położenia igły oraz końcówką do pobierania materiału histopatologicznego, rozmiar 1,2 x 150 mm- 20 szt. 4. Igła do biopsji tkanek miękkich (klatki piersiowej) ze specjalnymi zwalniaczami do prostej obsługi, z dobrze czytelną skalą do określenia głębokości położenia igły oraz końcówką do pobierania materiału histopatologicznego, rozmiar 1,2 x 100 mm - 20 szt. PAKIET 11 - Ostrza chirurgiczne. 1.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 10 (op = 100szt ) - 4000 szt. 2.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 11 (op = 100szt ) - 15000 szt. 3.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 15 (op = 100szt ) - 2000 szt. 4.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 20 (op = 100szt ) - 10000 szt. 5.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 21 (op = 100szt ) - 4000 szt. 6.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 23 (op = 100szt ) - 4000 szt. 7.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 24 (op = 100szt ) - 2000 szt. PAKIET 12 - Cewniki do odsysania i podawania tlenu. 1.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 12 CH ( 60cm ) - 1000 szt. 2.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 14 CH ( 60cm ) - 10.000 szt.. 3.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 16CH ( 60cm ) - 10.000 szt. 4.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 18 CH ( 60cm ) - 1000 szt. 5. Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 210cm bezlateksowe, koniec nosowy prosty, łącznik standardowy - 10.000 szt. PAKIET 13 - Zestawy do odsysania pola operacyjnego. 1.Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer Dren - dł 210cm, średnica wew.7mm z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków 8-18mm, końcówka - o średnicy wew. 7mm i długości 22cm - 3000 szt. 2.Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o średnicy 8mm dł. 210cm końcówka typ Pool, osłonka o długości 175mm, opakowanie podwójne, sterylny - 100 szt. PAKIET 14 - Zgłębniki żołądkowe. 1.Zgłębnik żołądkowy nr14 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru, - 500 szt. 2.Zgłębnik żołądkowy nr 16 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 1500 szt. 3.Zgłębnik żołądkowy nr 18 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 1500 szt. 17.Zgłębnik żołądkowy nr 20 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 500 szt. PAKIET 15 - Zestawy do minitorowania ciśnienia tętniczego, drenażu otrzewnej, zestaw do biopsji watroby i punkcji jamy opłucenej dla oddz. IOM -u 1. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem, prędkości przepływu - długość 180cm, z odpowietrznikiem i Zastawką antyrefluksową górna część z twardego materiału dolna część z miękkiego tworzywa pozwalająca na łatwe wypełnienie - 1000 szt. 2. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point 0,42 x 103 mm G 27 x 4cal. z prowadnicą - 50 szt. 3. Filtr przeciwbakteryjny z odpowietrznikiem, możliwość wielokrotnego pobierania, samozamykający się z zastawką umożliwiającą wyciek płynu - 12000 szt. 4. Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią - pojedynczy - 50 szt. 5, Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią - podwójny - 200 szt. 6. Zestaw do nakłuć i drenażu otrzewnej - 50 szt. 7. Zestaw do przez skórnej biopsji wątroby - 10 szt. 8. Zestaw do punkcji jamy opłucnej (strzykawka trzyczęściowa, 60ml+ worek 2L + kaniula punkcyjna z krótkim szlifem) - 200 szt. 9. Zestaw do pompy objętościowej typu Infusomat Space - 600 szt. 10. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką - single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 15° 22G x 50mm - 150 szt. 11. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką - single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 15° 22G x 80mm - 100 szt. 12. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką - single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 30° 22G x 80mm - 100 szt. 13. Zestaw do znieczulenia zewnętrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem. Igła Tuohy; Strzykawka niskooporowa 10ml; Cewnik - z miękką końcówką ( soft ) wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100cm; Filtr - 0,2mm - wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta.16G - 18G - 200 szt. PAKIET 16 - Filtry, klipsy naczyniowe, ostrza do dermatomu, worki pooperacyjne - dla bloku operacyjnego i oddziału oparzeń 1. Filtr do insulflatora - 300 szt. 2. Klipsy naczyniowe, tytanowe do klipsownicy automatycznej PL 569 - 40 op. 3. Ostrza sterylne do dermatomu typ Humby op 10szt - 10 op. 4. Ostrza sterylne do dermatomu typ op 10szt BA 718R - 10 op. 5. Ostrza sterylne do dermatomu sterylne op 10szt GB 228-R - 20 op. 6. Worki pooperacyjne L sterylne, płytka do cięcia od 10 - 88mm,przezroczyste ze skalowaniem, uniwersalne ujście worka - możliwość połączenia z innym zbiornikiem - 300 op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.40.00-6, 33.14.13.21-6, 33.14.13.20-9, 33.14.16.40-8, 33.14.16.00-6, 33.14.12.00-2, 33.14.16.41-5, 33.14.14.11-4, 33.14.16.42-2, 33.14.13.23-0, 33.14.12.00-2, 33.14.16.20-2, 33.14.14.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Kwota wadium nie wymagana

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5. Zamawiający wezwie wykonawców z zastrzeżeniem j.w. do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3.1 dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. 4.2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.6 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6. 4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu sterylnego jednorazowego użytku, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. 4.3.2 Wzory oferowanych wyrobów. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie, wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, blok D, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, blok D, Kancelaria, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 - Igły do znieczuleń.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Igły do znieczuleń podpajęczych typ Whitacre opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,4 x 90 mm 27 G z prowadnicą - 2000 szt. 2.Igły do znieczulań podpajęczych typu Whitacre opakowanie bistrowe uszczelniane Tyvek 0,5 x 90 mm 25 G z prowadnicą - 100 szt. 3.Igły do znieczuleń podpajęczych typ Yale Ostrze typu Quincke przezroczysta nasadka, pozbawione silikonu opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,7 x 90 mm 22 G - 300 szt. 4.Igły do znieczulań podpajęczych typ Yale Ostrze typu Quincke przezroczysta nasadka, pozbawione silikonu, opakowanie blistrowe uszczelniane Tyvek 0,9 x 90 mm 20G - 1000szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.21-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 - Igły do iniekcji.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,45mm x16mm, op= 100szt - 200 op. 2.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,50mm x25mm, op= 100szt - 600 op. 3.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,60mm x 30mm, op= 100szt - 300 op. 4.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,70mm x 30mm, op= 100szt - 300 op. 5.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,80mm x 40mm, op= 100szt - 600 op. 6.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 0,90mm x 40mm, op= 100szt - 400 op. 7.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 1,10mm x 40mm, op= 100szt - 600 op. 8.Igły jednorazowe Luer do injekcji - cienkościenna, smarowana olejem silikonowym 1,20mm x 40mm, op= 100szt - 2000 op. 9.Igły do Penów 0,33mm x 12,7mm ( op=100szt ) - 2000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 - Dreny.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dren KEHR - T nr 12 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 2.Dren KEHR - T nr 14 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 3.Dren KEHR - T nr 16 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 4.Dren KEHR - T nr 17 (80 x 5 x5 ) - 30 szt. 5.Dren brzuszny 26F - 28F-30F-32F, długość 40cm, wykonane z lateksu - 2000szt. 6.Dren Penrosa 10mm/30cm - 100 szt. 7.Dren Penrosa 19mm/30cm - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 - Przedłużacze, worki do moczu, zestawy do lewatywy, kanki, pałeczki do wymazów, cweniki dopęcherzowe, pojemniki do inhalatorów,.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedłużacze do pomp bursztynowe 1,5m - 2000 szt. 2.Przedłużacze do pomp infuzyjnych - dług 150cm przezr. - 12000szt. 3.Przewód do cystoskopu/rektoskopu pojedynczy - 1000 szt. 4.Pałeczki do pobierania wymazów - rozmiar 2,5mm dług. 160mm - jałowa - 5000 szt. 5.Worek sterylny do zbiórki moczu 2-litrowy - z odpływem dolnym, podziałka co 100ml, zastawka antyrefluksyjna, długość min 70cm, możliwość zawieszenia, podwójnie zgrzewane - 5000 szt. 6. Zestaw do lewatywy o pojemności 1750ml, uchwyt do zawieszenia, możliwość kontroli objętości płynu do wlewu z dokładnością do 250ml, mikrobiologicznie czysty - 5000 szt. 7. Kanka doodbytnicza 24 x 40cm - 200 szt. 8. Kanka doodbytnicza 30 x 40cm - 200 szt. 9. Worek do godzinowej zbiórki moczu, trójdzielna komora pomiarowa o poj. 500 ml z sekwencyjnym spustem moczu umożliwiającym opróżnianie poszczególnych działów osobno; worek poj. 1500 ml z poprzeczym zaworem spustowym; zastawka antyrefluksowa i filtr powietrza w komorze pomiarowej, dren min. 100cm, łącznik schodkowy z igłowym portem próbek, opakowanie pojedyncze, sterylne - 600szt. 10. Cewnik dopęcherzowe typ Tiemann - dwudrożny, silikonowane ( różne rozmiary ) - 500 szt. 11. Pojemnik z wodą destylowaną do inhalatorów ultradźwiękowych z membraną -145ml - sterylne, inhalatory typu Kendall - 800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.00-6, 33.14.16.40-8, 33.14.12.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 - Sonda.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Sonda Sengstakena CH16/CH18 trójdrożna sonda doprzełykowa wykonana z miękkiej gumy, balon wykonany z materiału będącego mieszaniną silikonu z lateksem, port do iniekcji typu Luer, skalowana, 4 otwory do odsysania na dystalnym końcu rury. - 15 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6 - Przyrządy do transfuzji i infuzji..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: z hydrofobowym filtrem powietrza zintegrowany z dwukanałową igłą biorczą, uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływu płynu z miejsca połączenia, filtrem płynu zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami, zaciskiem rolkowym z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu - 250.000 szt. 2.Przyrząd do przetaczania krwi z filtrem wychwytującym drobne skrzeplinki, wymagana bezwzględna szczelność dla płynu i powietrza - 20.000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.40.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7 - Skalpele..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Skalpele jednorazowe z rączką nr 10 (op = 10szt ) - 600szt. 2.Skalpele jednorazowe z rączką nr 11 (op=10szt ) - 600 szt. 3.Skalpele jednorazowe z rączką nr 15 (op=10szt ) - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.11-4.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do drenażu klatki piersiowej, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie ( z pokrętłem regulującym siłę ssania ) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego: posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej: w całości przeźroczysty - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.42-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9 - Butle Redona, dreny..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wysokopróżniowe buteki do Redona 150 - 200ml z drenem - 1500 szt. 2.Wysokopróżniowe buteki do Redona 600ml z drenem - 1000 szt. 3.Dreny do ssania - Redona nr 12 - 1000 szt. 4.Dreny do ssania - Redona nr 14 - 500 szt. 5.Dreny do ssania - Redona nr 16 - 500 szt. 6.Dreny do ssania - Redona nr 18 - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8, 33.14.16.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10 - Igły do biopsji, igły do tkanek miękkich..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Igła do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego - jałowa, apirogenna -1,8 x 63 mm- 150 szt. 2. Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 43mm- 150 szt. 3. Igła do biopsji tkanek miękkich (klatki piersiowej) ze specjalnymi zwalniaczami do prostej obsługi, z dobrze czytelną skalą do określenia głębokości położenia igły oraz końcówką do pobierania materiału histopatologicznego, rozmiar 1,2 x 150 mm- 20 szt. 4. Igła do biopsji tkanek miękkich (klatki piersiowej) ze specjalnymi zwalniaczami do prostej obsługi, z dobrze czytelną skalą do określenia głębokości położenia igły oraz końcówką do pobierania materiału histopatologicznego, rozmiar 1,2 x 100 mm - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11 - Ostrza chirurgiczne..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 10 (op = 100szt ) - 4000 szt. 2.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 11 (op = 100szt ) - 15000 szt. 3.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 15 (op = 100szt ) - 2000 szt. 4.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 20 (op = 100szt ) - 10000 szt. 5.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 21 (op = 100szt ) - 4000 szt. 6.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, nr 23 (op = 100szt ) - 4000 szt. 7.Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, numer ostrza oraz nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu, rysunek ostrza na każdym opakowaniu jednostkowym, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry nr 24 (op = 100szt ) - 2000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.11-4.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12 - Cewniki do odsysania i podawania tlenu..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 12 CH ( 60cm ) - 1000 szt. 2.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 14 CH ( 60cm ) - 10.000 szt.. 3.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 16CH ( 60cm ) - 10.000 szt. 4.Cewnik do odsysania, z otworem centralnym i dwoma bocznymi, rozmiary znakowane kolorem: 18 CH ( 60cm ) - 1000 szt. 5. Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 210cm bezlateksowe, koniec nosowy prosty, łącznik standardowy - 10.000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13 - Zestawy do odsysania pola operacyjnego..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer Dren - dł 210cm, średnica wew.7mm z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków 8-18mm, końcówka - o średnicy wew. 7mm i długości 22cm - 3000 szt. 2.Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o średnicy 8mm dł. 210cm końcówka typ Pool, osłonka o długości 175mm, opakowanie podwójne, sterylny - 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14 - Zgłębniki żołądkowe..

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zgłębnik żołądkowy nr14 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru, - 500 szt. 2.Zgłębnik żołądkowy nr 16 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 1500 szt. 3.Zgłębnik żołądkowy nr 18 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 1500 szt. 17.Zgłębnik żołądkowy nr 20 dł. min. 80cm do 100cm z zatyczką, z kolorowym znacznikiem rozmiaru - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET 15 - Zestawy do minitorowania ciśnienia tętniczego, drenażu otrzewnej, zestaw do biopsji watroby i punkcji jamy opłucenej dla oddz. IOM -u.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem, prędkości przepływu - długość 180cm, z odpowietrznikiem i Zastawką antyrefluksową górna część z twardego materiału dolna część z miękkiego tworzywa pozwalająca na łatwe wypełnienie - 1000 szt. 2. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point 0,42 x 103 mm G 27 x 4cal z prowadnicą - 50 szt. 3. Filtr przeciwbakteryjny z odpowietrznikiem, możliwość wielokrotnego pobierania, samozamykający się z zastawką umożliwiającą wyciek płynu - 12000 szt. 4. Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią - pojedynczy - 50 szt. 5, Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią - podwójny - 200 szt. 6. Zestaw do nakłuć i drenażu otrzewnej - 50 szt. 7. Zestaw do przez skórnej biopsji wątroby - 10 szt. 8. Zestaw do punkcji jamy opłucnej (strzykawka trzyczęściowa, 60ml+ worek 2L + kaniula punkcyjna z krótkim szlifem) - 200 szt. 9. Zestaw do pompy objętościowej typu Infusomat Space - 600 szt. 10. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką -single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 15° 22G x 50mm - 150 szt. 11. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką - single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 15° 22G x 80mm - 100 szt. 12. Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką - single shot - przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła ( odsłonięty tylko czubek igły), Igła za szlifem 30° 22G x 80mm - 100 szt. 13. Zestaw do znieczulenia zewnętrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem. Igła Tuohy; Strzykawka niskooporowa 10ml; Cewnik - z miękką końcówką ( soft ) wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100cm; Filtr - 0,2mm - wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta.16G - 18G - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 33.14.13.21-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET 16 - Filtry, klipsy naczyniowe, ostrza do dermatomu, worki pooperacyjne - dla bloku operacyjnego i oddziału oparzeń.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Filtr do insulflatora - 300 szt. 2. Klipsy naczyniowe, tytanowe do klipsownicy automatycznej PL 569 - 40 op. 3. Ostrza sterylne do dermatomu typ Humby op 10szt - 10 op. 4. Ostrza sterylne do dermatomu typ op 10szt BA 718R - 10 op. 5. Ostrza sterylne do dermatomu sterylne op 10szt GB 228-R - 20 op. 6. Worki pooperacyjne L sterylne, płytka do cięcia od 10 - 88mm,przezroczyste ze skalowaniem, uniwersalne ujście worka - możliwość połączenia z innym zbiornikiem - 300 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.00-4, 33.14.16.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-03-11 09:49)
 • Formularz oferty cenowej (2009-03-11 09:50)
 • Wzór umowy (2009-03-11 09:51)
 • Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2. (2009-03-11 09:53)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie. (2009-03-11 09:54)
 • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (2009-03-13 10:59)
 • Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (2009-03-17 12:12)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-04-21 14:46)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-04-21 14:47)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. (2009-04-21 14:50)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-05-22 13:09)