Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                            http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_o\v

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/05-1622008

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:


Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:

Poznań


Kod pocztowy:

61-833


 

                  Województwo wielkopolskie

 


Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Prządka e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


Telefon:

061/ 85 85 623 Fax:

061/ 85 85 623


Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.pozna.pl

Rodzaj zamówienia:                                                    Dostawy

Tryb postępowania:                                                    Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 pakietów (części i obejmuje):

PAKIET l

1. Pojemniki do moczu o pój. ok. 100 ml. plastikowe, zakręcane - 15 000 szt.

2. Pojemniki do moczu o pój. ok. 100 ml, plastikowe zakręcane,

pakowane pojedynczo, jałowe                         -   4 000 szt.

3. Pojemniki do kału, zakręcane z łopatką plastikową      -     900 szt.

4. Pojemniki do kału, zakręcane z łopatką, sterylne,        -     500 szt.

5. Probówki plastikowe do wirowania moczu z korkami o pój. ok. 12 ml z wgłębieniem na osad moczu o pój. 0,5 ml            -    1 000 szt.

6. Końcówki typu Gilson o pój. 200 pl (żółty)                - 50 000 szt.

7. Końcówki typu Eppendorf o pój. do 1000 pl (niebieskie)   -  50 000 szt.

8. Końcówki typu Eppendorf o pój. do 5000 pl (białe)       -  10 000 szt.

9. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pój. nastawianej

1000 - 5000 pl z wyrzutnikiem i z wydmuchem        -       2szt.

10. Pipety automatyczne o pój. 100 pl bez wyrzutnika i wydmuchu -  1szt.

11. Pipety automatyczne o pój. 200 pl bez wyrzutnika i wydmuchu -  1szt.

12. Pipety automatyczne o pój. 500 pl bez wyrzutnika i wydmuchu - 2 szt.

13. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pój. nastawianej

w zakresie 200 - 1000 pl z wyrzutnikiem i z wydmuchem   -    3 szt

14. Probówki plastikowe, okrągłodenne o pój. 2 ml            -   1 500 szt.

15. Probówki plastikowe o pój. 9 ml (16x100), stożkowe            300 szt.

16. Pipety automatyczne o pój. 1000 pl                      -2 szt.

17. Pipety automatyczne o pój. 50 pl                        -       1 szt.

18. Probówki plastikowe typu Eppendorf z dnem stożkowym zamykane integralnym korkiem o pój. :

         -0,5 ml                                        - 2000szt.

-1,5 ml                                     -    600 szt.

19. Mikrokońcówki do pipet automatycznych o pój. 2 - 5 [j| - 10 pl

(bezbarwne)                                  -   1 500 szt.

20. Gumowe smoczki do pipet pasterowskich szklanych   -     200 szt.

PAKIET II

1. Probówki z PS o pój. 4 ml, okrągłodenne o średnicy 12 mm,

wysokości 75 mm do wirówki samopłuczacej       - 40 000 szt.

2. Zatyczki do kapilar o pój. 100 |j|,                   -   7 000 szt.

3. Mieszadełko do kapilar o pój. 100 pl              -  3 500 szt.                             i

4. Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o głęb. nakłucia 2,4 mm - 4 500 szt.

5. Magnes                                    -      2 szt.

6. kapilary do gazometrii                         - 1 000 szt.

PAKIET III

1. Naczyńka na próbki o pój. 0,5 ml do aparatu SYNCHRON CX4CE       - 28 000 szt.

2. Kuwety do aparatu Lange 400                    -    500 szt.

3. Naczyńka do Fibrintimera l z metalowym mieszadełkiem do

oznaczania APTT                          -   1 000 szt.

4. Naczyńka do osmometru Marcel Os3000 na 1,5 ml     -   1 500 szt.

5. Naczyńka na próbki o pój. 2,0 ml do aparatu Synchron

CX 4CE/KONELAB                       -  1 000 szt.

 

 PAKIET IV

1. Probówki szklane, okrągłodenne , małe o średnicy

ok. 10 mm x wys. 70 mm                      -  11 000 szt.

2. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy

ok. 15 mm i wys. 100 mm                   -   7 000 szt.

3. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy ok. 10-11 mm i wys. 100 mm        -  3 000 szt.

4. Probówki szklane , okrągłodenne z nakładanym korkiem polipropylenowym nakładanym na z" łatwością nakładania i zdejmowania o śr. zewn. 16 mm a dł. 100 mm    - 800 szt.

5. Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1                - 21 000 szt.

6. Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm             - 10 000 szt.

7. Płytki Petriego szklane o śr. 80 mm i wys. 10 mm   -     600 szt.

8. Płytki Petriego szklane o śr. 100 mm i wys. 10 mm -     400 szt.

9. Zlewki 1000 ml z podziałką                       -      20 szt.

10. Zlewki 500 ml z podziałką                      -       4 szt.

11. Kolby stożkowe a 750 ml                        -      25 szt.

12. Pipety Pasterowskie, szklane, o dł. 230 mm , śr. zewn. 7 mm - 500 szt.

13. Pipety szklane, kalibrowane a 25 ml, o dł. max w całości 350 mm 50 szt.

14. Pipety Pasterowskie, szklane, serologiczne o dł.180 mm i śr. 7mm w tym długości przewężenie 3 cm                       -     300 szt

15. Dozatory butelkowe o zmiennej objętości w zakresie (2 - 10 ml) - 20 szt.

16. Koszyki metalowe do probówek o wym. 15x15x15 cm   -  20 szt.

17. Statywy druciane . powlekane białym plastykiem na 50 probówek (5x10) , średnica okienka 15x15 mm                -      20 szt.

18. Statywy druciane, powlekane tworzywem sztucznym na 20 probówek (2x10) średnica oki

mm       -      15 szt

9. Butle 1 litrowe z korkiem na szlif (z małym otworem - szer. otworu ok. 3,5 mm) - 5 szt.

   20. Probówki szklane, okrągłodenne , cienkie o śr. wewn. o 0 8 mm i wys. 65 mm                          -    300 szt

21. Probówki szklane, okrągłodenne. o 0 12 mm i wys. 100 mm - 10 OOO szt.

22. Probówki z polistyrenu (plastykowa)o 0 12 mm i wys. 100 mm -8 000 szt.

23. Pipety Pastera szklane dł. w całości 180 mm - bakteriologiczne - 500 szt.

24. Szkiełka do kamer: Burckerp i Fuscha - Rosentalp        -     30 szt

25. Bagietki szklane o 0 6 mm i wys. 20 cm                 -    100 szt.

26. Probówki szklane okrągłodenne 009-10 mm i wys. 65 mm - 2 000 szt.

27. Zlewki 100 ml - wysokość 85 mm bez podziałki          -     60 szt.

28. Kolby stożkowe 1000 ml                               -    12 szt.

29. Kolby stożkowe 300 ml                                -    20 szt.

30. Lejki szklane o 0 15 cm i otworze wylotowym o 0 12 mm -      3 szt.

31. Cylindry szklane 50 pl                                  -     1 szt. PAKIET V

1. Końcówki do pipet żółte typu Gilson do pój. 200 ml      -   2 000 szt.

2. Końcówki do pipet niebieskie typu Eppendorf o pój. do 1000 ml - 2 000 szt.

3. Pojemniki do moczu o pój. 100 ml                    -     200 szt.

4. Probówki do zamrażania surowic pój. 2 ml            -   3 000 szt.

PAKIET VI

      1. Naczyńka typu Cobas Mira pój. 0,7 ml:

białe                                           -   1 000 szt. kolorowe                                       -   1 000 szt.

PAKIET VII

1. Zatyczki do równowagi kwasowo - zasadowej do rurek śr. 2.35 mm dł. 75 -100 szt.

PAKIET VIII

1. Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z białym polem

(dwustronnym) do  opisu                      -   6 000 szt.

2. Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm                    -   6 000 szt.

3. Zlewki szklane (z podziałką) o pojemności 1 000 ml -        2 szt.

4. Zlewki szklane (z podziałką) pojemności 2 000 ml   -        1 szt.

5. Lejek szklany 0 7 lub 8 cm                       -        3 szt.

 

Kryteria oceny ofert:

          a/     cena oferty                       90 pkt. znaczenia w ocenie

              b/  ocena własności użytkowych  10 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  16 / 04 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście 3, II ptr.

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.

2007-04-05 13:00

2007-04-05 13:0'

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-04-05 14:03)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-04-05 14:04)
  • Formularz ofertowy (2007-04-05 14:04)
  • Wzór umowy (2007-04-05 14:05)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-04-05 14:05)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2007-04-05 14:06)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-04-12 12:03)
  • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2007-04-16 10:28)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-04-27 14:18)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-24 12:15)