Postępowanie w trybie z wolnej ręki z art. 67 ust. 7 pkt. 3 ustawy Pzp na dostawę płynu kardioplegicznego - ogłoszenie o zawarciu umowy

Urząd ZamówieńPublicznych                                                                                                http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/03/27-1914550

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

               Miejscowość:                                                            Kod pocztowy:                    Województwo:

                 Poznań                                                                      61-833                                  wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                         Telefon:

Elżbieta Prządka                                                            061 85 85 623

                                                                                                     Fax:

                                                                                           061 85 85 623

e-mail:   zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                            

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa płynu kardioplegicznego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilości 1200 opak. a 500 ml

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

            Wykonawca zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt. 3 złożył ofertę spełniającą  warunki wymagane przez zamawiającego.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Adres pocztowy:

Ulica:

Sienkiewicza 2

Miejscowość:     Kod pocztowy:      Województwo:

Pisz                       12-200            warmińsko-mazurskie

Telefon:                               Fax:

e-mail:

 

 

 2007-03-27 13:25