Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                            http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ow

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/15-647378

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

                   Ulica: Szkolna 8/12

                   Miejscowość:                    Kod pocztowy:           Województwo

                    Poznań                               61-833                     wielkopolskie

 

                 Osoba upoważniona do kontaktów:                   Elżbieta Prządka

 

                 Telefon : 061 85 85 623           fax : 061 85 85 623 

 

 

                    e-mail:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:    Dostawy               Tryb postępowania:    Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów (części)

PAKIET l

1. Pojemniki do moczu o pój. ok. 100 ml, plastikowe, zakręcane                                                  - 15000szt.

2. Pojemniki do moczu o pój. ok. 100 ml, plastikowe zakręcane, pakowane pojedynczo, jałowe -   4 000 szt.

3. Pojemniki do kału. zakręcane z łopatką plastikową                                                                    -     900 szt.

4. Pojemniki do kału. zakręcane z łopatką , sterylne,                                                                     -     500 szt.

5. Probówki plastikowe do wirowania moczu z korkami o pój. ok. 12 ml

z wgłębieniem na osad moczu o pój. 0,5 ml                                                                              -   1 000 szt.

6. Końcówki typu Gilson o pój. 200 pl (żółty)                                                                                 - 50 000 szt.

7. Końcówki typu Eppendorf o pój. do 1000 pl (niebieskie)                                                            -  50 000 szt.

8. Końcówki typu Eppendorf o pój. do 5000 pl (białe)                                                                    -  10 000 szt.

9. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pój. nastawianej

1000-5000 |j| z wyrzutnikiem i z wydmuchem                                                                                 -       1szt.

10. Pipety automatyczne o pój. 100 pl bez wyrzutnika i wydmuchu                                                   -       1szt.

11. Pipety automatyczne o pój. 200 pl bez wyrzutnika i wydmuchu                                                     -      1szt.

12. Pipety automatyczne o pój. 500 pl bez wyrzutnika i wydmuchu                                                    -      2 szt.

13. Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pój. nastawianej w zakresie 200 - 1000 pl z wyrzutnikiem i z wydmuchem   -   3 szt.

14. Probówki plastikowe, okrągłodenne o pój. 2 ml                                                                      -   1 500 szt.

15. Probówki plastikowe o pój. 9 ml (16x100), stożkowe                                                                                   -     300 szt.

16. Pipety automatyczne o pój. 1000 pl                                                                                      -      1 szt.

17. Pipety automatyczne o pój. 50 pl                                                                                        -      1 szt.

18. Probówki plastikowe typu Eppendorf z dnem stożkowym zamykane integralnym korkiem o pój. :

- 0.5 ml                                                                     -    2 000 szt.

-1.5 ml                                                                         -   600 szt.

19. Mikrokońcówki do pipet automatycznych o pój. 2 - 5 pl - 10 pl

(bezbarwne)                                                                                                                             -   1 500 szt.

20. Gumowe smoczki do pipet pasterowskich szklanych                                                     -     200 szt.

PAKIET II

1. Probówki z PS o pój. 4 ml. okrągłodenne o średnicy 12 mm. wysokości 75 mm do wirówki samopłuczacej                                                                            - 40 000 szt.  2. Zatyczki do kapilar o pój. 100 nl,                                              -   7 000 szt.

3. Mieszadełko do kapilar o pój. 100 pl                                         -  3 500 szt.

4. Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych o głęb. nakłucia 2.4 mm - 4 500 szt.

5. Magnes                                                                                -         2 szt.

6. kapilary do gazometrii                                                           - 1 000 szt.

 

 PAKIET III

1. Naczyńka na próbki o pój. 0,5 ml do aparatu SYNCHRON CX4CE                - 28 000 szt.

2. Kuwety do aparatu Lange 400                                                                               -    500 szt.

3. Naczyńka do Fibrintimera l z metalowym mieszadełkiem do oznaczania APTT   -   1 000 szt.

4. Naczyńka do osmometru Marcel Os3000 na 1,5 ml                                         -   1 500 szt.

5. Naczyńka na próbki o pój. 2,0 ml do aparatu Synchron CX4CE//KONELAB -1000 szt. 

                                                                                                                          

 PAKIET IV

1. Probówki szklane, okrągłodenne . małe o średnicy ok.10mmxwys.70mm            - 11 000 szt.

2. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy ok. 15 mm i wys. 100 mm              -   7 000 szt.

3. Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy ok. 10-11 mm i wys. 100 mm          -  3 000 szt.

4. Probówki szklane . okrągłodenne z nakładanym korkiem polipropylenowym nakładanym na zewnątrz z łatwością nakł o śr. zewn. 16 mm a dł. 100 mm                                                                   - 800 szt.

5. Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1                                                          - 21 000 szt.

6. Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm                                                         - 10 000 szt.

7. Płytki Pełnego szklane o śr. 80 mm i wys. 10 mm                              -     600 szt.

8. Płytki Petriego szklane o śr. 100 mm i wys. 10 mm                         -     400 szt.

9. Zlewki 1000 ml z podziałką                                                                     -      20 szt.

10. Zlewki 500 ml z podziałką                                                                    -       4 szt.

11. Kolby stożkowe a 750 ml                                                                     -     25 szt

12. Pipety Pasterowskie, szklane, o dł. 230 mm . śr. zewn. 7 mm             -     500 szt.

13. Pipety szklane, kalibrowane a 25 ml, o dł. max w całości 350 mm       -      50 szt.

14. Pipety Pasterowskie, szklane, serologiczne o dł.180 mm i śr. 7mm w tym   długości przewężenie 3 cm     -     300 szt.

15. Dozatory butelkowe o zmiennej objętości w zakresie (2 - 10 ml)          -      20 szt.

16. Koszyki metalowe do probówek o wym. 15x15x15 cm                         -     20 szt.

17. Statywy druciane , powlekane białym plastykiem na 50 probówek (5x10). średnica okienka 15x15 mm - 20 szt.

18. Statywy druciane, powlekane tworzywem sztucznym na 20 probówek (2x10) średnica okienka 15x15 mm   -      15 szt.

19. Butle 1 litrowe z korkiem na szlif (z małym otworem - szer. otworu ok. 3,5 mm) - 5 szt.

20. Probówki szklane, okrągłodenne . cię kić o śr. wewn. o 0 8 mm i wys. 65 mm          -    300 szt.

21. Probówki szklane, okrągłodenne, o 0 12 mm i wys. 100 mm            - 10 OOO szt.

22. Probówki z polistyrenu (plastykowa)o 0 12 mm i wys. 100 mm         - 8 000 szt.

23. Pipety Pastera szklane dł. w całości 180 mm - bakteriologiczne       -    500 szt.

24. Szkiełka do kamer: Burckerp i Fuscha - Rosentalp                          -     30 szt.

25. Bagietki szklane o 0 6 mm i wys. 20 cm                                        -    100 szt.

26. Probówki szklane okrągłodenne 009-10 mm i wys. 65 mm               - 2 000 szt.

27. Zlewki 100 ml - wysokość 85 mm bez podziałki                              -     60 szt.

28. Kolby stożkowe 1000 ml                                                                -    12 szt.

29. Kolby stożkowe 300 ml                                                                  -    20 szt.

30. Lejki szklane o 0 15 cm i otworze wylotowym o 0 12 mm                 -      3 szt.

31. Cylindry szklane 50 pl                                                                    -     1 szt.

 

PAKIET V

1. Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi (5x8 dołków)               - 3 500 szt.

 

 PAKIET VI

1. Wymazówki sterylne z drewnianym aplikatorem w probówce z PP o 12x 15 mm z etykietą    - 2 000 szt.

2. Wymazówki sterylne z podłożem transportowym Amies z węglem, z plastykowym aplikatorem w probówkach z polipropylenu (PP)

o 12 x 150 mm, pakowane indywidualnie                                                                                 - 200 szt.

3. Wymazówki sterylne z podłożem transportowym Amies z plastykowym aplikatorem w probówce o 12 x 150 mm, pakowane indywidualnie                                                                                                                                     -  100 szt.

4. Wymazówki niesterylne z aplikatorem drewnianym o dł. 150 mm                                         - 6 000 szt.

PAKIET VII

1. Końcówki do pipet żółte typu Gilson do pój. 200 ml                           -   2 000 szt.

2. Końcówki do pipet niebieskie typu Eppendorf o pój. do 1000 ml          -   2 000 szt. 

3. Pojemniki do moczu o pój. 100 ml                                                    -     200 szt.

4. Probówki do zamrażania surowic pój. 2 ml                                       -   3 000 szt.

 

PAKIET VIII

1. Naczyńka typu Cobas Mira pój. 0,7 ml:

białe                                                                   -   1 000 szt.

 kolorowe                                                              -   1 000 szt.

PAKIET IX

1. Zatyczki do równowagi kwasowo - zasadowej do rurek śr. 2.35 mm dł. 75 -100 szt.

PAKIET X 1. Naczyńka do badań koagulologicznych do analizatora K-3002 OPIĆ    - 5 000 szt.l

PAKIET XI

1. Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z białym polem (dwustronnym) do  opisu      -   6 000 szt.

2. Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm                                             -   6 000 szt.

3. Zlewki szklane (z podziałką) o pojemności 1 000 ml                  -          2 szt.

4. Zlewki szklane (z podziałką) pojemności 2 000 ml                    -          1 szt.

 5. Lejek szklany 0 7 lub 8 cm                                                         -         3 szt.

Kryteria oceny ofert:

a/    cena oferty                                      90 pkt. znaczenia w ocenie

b/    ocena własności użytkowych           10 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:  23 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria, pok. 10, wejście 3, II ptr.

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-03-15 13:37)
  • Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (2007-03-15 13:40)
  • Formularz ofertowy (2007-03-15 13:41)
  • Wzór umowy (2007-03-15 13:41)
  • Wzór oswiadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-03-15 13:42)
  • Wzór zastrzeżenia informacji w ofercie (2007-03-15 13:43)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-28 13:45)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-10 08:31)