Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp na dostawę leku Interferon Alfa Pegylowany z Rybawiryną w zestawa - ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                  Strona l z l

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/28-1198748


 

Województwo:

wielkopolskie


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                  Kod pocztowy:

Poznań                                             61-833


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych

e-mail:

zamowienia@szplta-strusia.poznan.pl


 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Interferon Alfa Pegylowany z Rybawirynąw zestawach

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wykonawca został zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt. 7 -zamówienie uzupełniające do umowy nr 56/2006; złożona w wyniku negocjacji oferta spełnia warunki wymagane przez zamawiającego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Farmacol S.A.

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Rzepakowa 2

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Katowice            40-541                  śląskie


 

Telefon:

e-mail:


Fax:


 


 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                      2007-02-28