Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę leku Mabthera (Rituximab) - ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/22-846501


 

Województwo:

wielkopolskie


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                     Kod pocztowy:

Poznań                                         61-833


 

Telefon:

0618585623 Fax: 0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów;

Krystyna Frydrych

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Mabthera (Rituximab) - zamówienie uzupełniające do umowy nr 75/2006

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wykonawca został zaproszony do postępowania w trybie art. 67 ust. l pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego oferta spełnia warunki wymagane przez zamawiającego.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Roche Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Domaniewska 39 B

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Warszawa          02-672                   mazowieckie


 

 


 


 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                       2007-02-22