Postępowanie w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 7 - zamówienie uzupełniające) na dostawę zastawek serca OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Postępowanie w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 7 - zamówienie uzupełniające) na dostawę zastawek serca OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                             http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_o.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/16-1403531

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

           Miejscowość:                                                      Kod pocztowy:                 Województwo

               Poznań                                                                 61-833                        wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                                  Telefon:                        Fax:

Elżbieta Prządka                                                           061 85 85 623           061 85 85 623

 

 e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl                                              :                                                                          

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa zastawek serca

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

W związku ze zwiększoną ilością pacjentów ze wskazaniem do zastawek serca należało zakupić sprzęt                             o parametrach technicznych takich aby zapewniały bezpk pacjentów. Jest to sytuacja wyjątkowa, której zamawiający nie mógł przewidzieć. Ze względu na występujące zagrożenia życia wymagane jest natychmiastowe ' można zachować terminów określonych dla innych trybów postępowania . Wszczęcie nowej procedury przetargowej wiąże się z długim okresem od momentu up i zawarcia nowej umowy, co mogłoby skutkować przerwaniem zabiegów, a do takiej sytuacji nie można dopuścić , konieczne było zakupienie zastawek serca objf podstawowym zawartym w umowie nr 80/2006 (wykonawca: Medtronic Poland zamówienie uzupełniające), na podstawie art. 67 ust. l pkt. 7 ustawy Prawo zarr Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego. Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomoci przetargu ograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających, co wyczerpuje przesłanki powołanej powyżej ustawy Pzp. wymagane przez zamawiającego.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

i Adres pocztowy:

Ulica: Ostrobramska 101

 

Miejscowość:  Warszawa  

 

Kod  pocztowy:  04- 041   

 

 województwo: mazowieckie

    

Telefon:      Fax:      e-mail:

 

2007-02-16 13:02