Przetrag nieograniczony na dostawe sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/12-1290281

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                   Kod pocztowy:         Województwo:

Poznań                                              61-833                        wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:                    Telefon:

Magdalena Głuchowska                                      061/8585623

e-mail:                                                                 Fax:

zamowienia@szpltal-strusia.poznan.pl                061/8585623

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

Rodzaj zamówienia:                          Dostawy

Tryb postępowania:                          Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych poniżej oraz na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

PAKIET l - STRZYKAWKI JEDNORAZOWE

Strzykawki jednorazowego użytku o pój.:

2 ml         -      82.000 szt

5 ml         -      70.000 szt

10 ml        -      87.000 szt

20 ml        -    104.000 szt

PAKIET II - STRZYKAWKI DO PODAWANIA INSULINY

Strzykawki do podawania insuliny - 4.000 szt

PAKIET III - STRZYKAWKI typu Janette^a

Strzykawki typu Janette'a o pój.:

- 50 ml     -       800 szt - (zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z  tolerancją skali do 60 ml)

-100 ml     -      1.300 szt

PAKIET IV - STRZYKAWKI do pomp infuzyjnych typu Kwapisz.Ascor i Braun

Strzykawki do pomp infuzyjnych typu Kwapisz.Ascor i Braun o pój. 50 ml - 4. 000 szt(zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z tolerancją skali do 60 ml)

PAKIET V - IGŁY DO INIEKCJI Igły do iniekcji w rozmiarach:

0,45 x 16 mm       -      12.000 szt

0,5 x 25 mm        -      12.000 szt

0,7 x 30 mm        -      15.000 szt

0,8 x 40 mm        -      35.000 szt

0,9 x 40 mm        -      35.000 szt

1.1 x 40 mm        -      75.000 szt

1.2 x 40 mm        -      85.000 szt

PAKIET VI - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI

Zestawy do przetaczania krwi z filtrem wychwytującym drobne skrzeplinki; wymagana

bezwzględnie szczelność dla płynu i powietrza   -      16.000 szt

PAKIET VII - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych     -      42.000 szt

PAKIET VIII - ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU typu Exadrop

Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń typu Exadrop - 300 szt

PAKIET IX - KANIULE DO DŁUGOTRWAŁYCH WLEWAŃ typu Venflon oraz KORECZKI DO KANIUL typu Venflon 1. Kaniule do długotrwałych wlewań typu Venflon, wysokiej jakości,

o gładkiej, miękkiej i elastycznej powierzchni, z wyprofilowaną, atraumatyczną końcówką, oraz z elastycznymi „skrzydełkami" pozwalającymi na łatwe mocowanie kaniuli. Kaniule bezwzględnie nie mogą zaginać się w trakcie wkłuć -24.000 szt.w następujących rozmiarach:

0,8 x 25mm            -     6.000 szt

1,0x32mm            -     6.000 szt

1,2x45mm           -     6.000 szt

1,4x45mm            -     6.000 szt

2. Koreczki do kaniul typu Venflon     -     35.000 szt

PAKIET X - ELEKTRODY DO BADAŃ HOLTEROWSKICH (flizelinowe) Elektrody do badań holterowskich (flizelinowe) - 3.780 szt.

PAKIET XI - ELEKTRODY DO EKG ZE STAŁYM ŻELEM

Elektrody do EKG z pianki, ze stałym żelem - 79.600 szt

PAKIET XII - ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE

Zgłębniki żołądkowe o dł. do 100 cm , z zamykaną końcówką , z kolorowym znacznikiem     rozmiaru , sonda w               opakowaniu nie powinna być wielokrotnie skręcona (nieskręcone w spiralę- max.trzy zgięcia) - 680 szt , w

  rozmiarach:

Ch 14-170 szt

Ch 16-170 szt

Ch 18-170 szt

Ch 20-170 szt

PAKIET XIII - CEWNIKI FOLEY^A SILIKONOWANE Cewniki Foley'a silikonowane - 1.800 szt w rozmiarach:

Nr 16-400 szt

Nr 18-400 szt

Nr 20-400 szt

Nr 22 - 300 szt

Nr 24-300 szt

PAKIET XIV -     CEWNIKI DO ODSYSANIA Z OTWOREM CENTRALNYM l BOCZNYM 60 CM

Cewniki do odsysania z otworem centralnym i bocznym 60 cm, rozmiary znakowane kolorem - 7.000 szt. w rozmiarach:

             Ch12- 300 szt

Ch 14-2.250 szt

Ch 16-2.250 szt

Ch18- 300 szt

Ch 20-1.700 szt

Ch 22 - 200 szt

PAKIET XV - CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS dł. 2 m.

Cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 2m, bezlateksowe, koniec nosowy

prosty, łącznik standardowy -      2.500 szt.

PAKIET XVI - WORKI DO MOCZU

Worki do moczu z odpływem, wykonane z miękkiego tworzywa, szczelne, z elastycznym drenem zapewniającym stałą drożność nawet po skręceniu, o pojemności 2.000 ml - 5.450 szt

PAKIET XVII - OSTRZA CHIRURGICZNE (sterylne pakowane pojedynczo)

Ostrza chirurgiczne (sterylne), jednorazowego użytku, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, pakowane pojedynczo. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań co do ilości w

opakowaniach zbiorczych, w ilości - 20.000 szt, w rozmiarach:

10- 2.857 szt

11 - 2.857 szt

20- 2.857 szt

21 - 2.857 szt

22 - 2.857 szt

23- 2.857 szt

24- 2.858 szt

PAKIET XVIII - ZESTAWY DO LEWATYWY

Zestawy do lewatywy - 1.500 szt

PAKIET XIX - NABOJE DO STERYLIZACJI GAZOWEJ

Naboje do sterylizacji gazowej - 600 szt.

PAKIET XX - ŁOPATKI DO JĘZYKA - DREWNIANE

Łopatki do języka (drewniane) - 13.000 szt.

PAKIET XXI - TERMOMETRY CIECZOWE ZE SZKŁA NA GALISTAN( galistan - eutektyczny stop galu, indu i cyny, nietrujący, niezagrażający środowisku naturalnemu)

Termometry cieczowe ze szkła na galistan, nietoksyczne, higieniczne, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji dzięki szklanej obudowie, zakres pomiaru od 35° - 42° ,nie wymagające baterii, w ilości - 1.000 szt.

PAKIET XXII - PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH dł. 150 cm.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych o długości 150 cm. - 14.000 szt

PAKIET XXIII - KIELISZKI SZKLANE DO LEKÓW Z PODZIAŁKĄ

Kieliszki szklane (szkło białe) do podawania leków z podziałką na 5,10,15 ml - 700 szt.

 Kryteria oceny ofert:

A-w pakietach : i,II.IV,V,X,XI,XII,XIV,XV

a/    cena oferty                                    70 pkt. znaczenia w ocenie

b/   ocena właściwości użytkowych    30 pkt znaczenia w ocenie

 

B -w pakietach : III.VI.VII.VIII.IX.XIII,XVI,XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.XXII.XXIII

a/     cena oferty                     100 pkt. znaczenia w ocenie

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy) Data:   20 / 02 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 20.02.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Kancelarii, wejście J. II ptr.,

pok.nr 10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2007r. o godzinie 11:00. w Sekcji Zamówień

Publicznych Wejście J,II ptr.pok. Nr 5.

 

 

DOKUMENTY PRZETARGOWE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE KOLEJNO JAKO ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ TEGO OGŁOSZENIA

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2007-02-12 13:44)
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-02-12 13:45)
  • Formularz ofertowy (2007-02-12 13:46)
  • Wzór umowy (2007-02-12 13:46)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-02-12 13:47)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-02-12 13:47)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-02-15 10:15)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-03-28 13:51)
  • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2007-05-07 14:20)