Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę pomp infuzyjnych - ogłoszenie o zawarciu umowy

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                   Strona l z l

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/18-1916325


Województwo:

wielkopolskie


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                    Kod pocztowy:

Poznań                                        61-833


Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

 

Krystyna Frydrych

 e-mail:

zamowienia@szpita-strusia.poznan.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomp infuzyjnych


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wykonawca został zaproszony do postępowania w trybie art. 67 ust. l pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego oferta i uzgodnienia w toku negocjacji spełniają warunki wymagane przez zamawiającego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Ulica:

Tysiąclecia 14

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Nowy Tomyśl  64-300         wielkopolskie


 


http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                      2007-01-18