Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro na dostawę leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    Nr  ZP/6570/2006

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 211.000 euro

 

dostawę :                        LEKÓW Z LEKOSPISU SZPITALNEGO

DLA POTRZEB SZPITALA IM.J.STRUSIA W POZNANIU

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje:

1.1              Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków z lekospisu szpitalnego, wpisanych do rejestru Środków Farmaceutycznych. Asortyment leków, ich dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu oferty cenowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 43 pakiety (części):

PAKIET 1

1

Acenocumarol 4 mg x 60 tabl.

40 op.

2

Acidum folicum 0,015 x 30 tab

150 op.

3

Adrenalinum inj. 0,001 g/1 ml x 10 amp.

800 op.

4

Allupol 0,1 g x 50 tabl.

230 op.

5

Aminophyllinum 2,5% 10 ml x 10 amp.

200 op.

6

Amizepin 0,2 x 50 tabl.

20 op.

7

Ampicillin 1,0  fiol. X 10

6 op.

8

Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp.

60 op.

9

Arechin 0,25 g x 30 tabl.

8 op.

10

Baclofen-0,01 g x 50 tabl.

25 op.

11

Biseptol 480 tabl. 0,48 x 20 szt.

330 op.

12

Cordafen 0,01 g x 50 tabl.

12 op.

13

Crotamiton płyn 10%-100 g

2 op.

14

Depo-Medrol inj. 0,04g/1ml x 1 fiol.

100 op.

15

Dexamethason 0,001 g x 20 tabl.

15 op.

16

Dexaven inj. 0,004g/1 ml x 10 amp.

100 op.

17

Dexaven inj. 0,008g/2 ml x 10 amp.

260 op.

18

Diclofenac – czopek 0,05g x 10 szt.

120 op.

19

Diclofenac – czopek 0,1 g x 10 szt.

120 op.

20

Dicortinef f maść do oczu 3 g

40 op.

21

Dicortineff  zawiesina do oczu – 10 ml

90 op.

22

Digoxin 0,25 mg x 30 tabl.

80 op.

23

Digoxin inj. 0,5 mg/ 2ml x 5 amp.

100 op.

24

Encorton tabl. 0,005 g x 20 szt

350 op.

25

Exacyl inj. 500 mg/5ml x 5 amp.

1.400  op.

26

Fenactil inj.dom. 0,025g/5 ml x 5 amp.

80 op.

27

Fluconazole kaps. 100 mg x 7 szt.

300 op.

28

Furagin 0,05 g x 30 tabl.

650 op.

29

Furosemidum 0,04 g x 20 tabl.

900 op.

30

Gentamicin maść do oczu 0,3%-3g.

85 op.

31

Glucosum inj.20%-10 ml x 10 amp.

20 op.

32

Haloperidol krople 0,002g/1 ml – 10 ml

70 op.

33

Heviran 0,2 x 30 tabl.

200 op.

34

Hydrocortisonum aceticum krem 1%-15g.

20 op.

35

Ibuprofen draż. 0,2g x 60 szt.

25 op.

36

Isoniazidum 0,05 g x 100 tabl.

6 op.

37

Kalipoz prol. 0,75 g x 30 tabl.

1000 op.

38

Ketokonazol 0,2 g x 20 tabl.

220 op.

39

Loperamid 0,002g x 30 tabl.

300 op.

40

Lorinden „A” maść 15 g

1200 op.

41

Lorinden „C” maść 15 g

220 op.

42

Lorinden „C” krem 15 g

120 op.

43

Majamil prol. 0,1 g x 20 tabl.powl.

150 op.

44

Majamil 0,05 x 20 tabl.powl.

320 op.

45

Mapryl  20 tabl. 0,02 g x 20 szt

70 op.

46

Mapryl  10 tabl. 0,01 g x 20 szt

300 op.

47

Mapryl  5 tabl. 0,005 g x 20 szt

600 op.

48

Metformax 500     500 mg x 30 tabl.

300 op.

49

Metizol 0,005g x 50 tabl.

40 op.

50

Metocard 0,05 g x 30 tabl.

550 op.

51

Metoclopramidum 0,01 g x 50 tabl.

150 op.

52

Metronidazol 0,25 g x 20 tabl.

60 op.

53

Mononit 0,01 x 60 tabl.

20 op.

54

Mononit 0,02 x 30 tabl.

80 op.

55

Mononit 0,04 x 30 tabl.

30 op.

56

Natr.chlorat.0,9% 10 ml x 100 amp.

300 op.

57

Nitroglicerinum tabl. podjęz. 0,5 mg x 20

60 op.

58

Opacorden tabl.powl.0,2 g x 60

60 op.

59

Penicill.Procain.Inj. 2400000 j.m. 1 fiol.

120 szt.

60

Polfenon tabl.powl. 0,15g x 20

100 op.

61

Polstygminum 0,5 mg/1 ml x 10 amp.

250 op.

62

Prednisolonum aceticum-zaw. – 0,5% -10 ml

4 op.

63

Propranolol tabl. 0,01 g x 50

120 op.

64

Propranolol tabl. 0,04 g x 50

30 op.

65

Pyrazinamid tabl. 0,5 x 250

1 op.

66

Ranigast tabl.powl. 0,15 x 60

800 op.

67

Relanium tabl. 2 mg x 20

320 op.

68

Relanium tabl. 5 mg x 20

600 op.

69

Scopolan draż. 0,01 g x 30

350 op.

70

Sectral tabl.powl. 0,2 x 20

60 op.

71

Spironol tabl. 0,025 x 100

80 op.

72

Spironol tabl. powl. 0,1 x 20

310 op.

73

Staveran 40 mg x 20 tabl.

120 op.

74

Staveran 80 mg x 20 tabl.

100 op.

75

Sterptomycinum inj. 1 g x  fiol. x 10

5 op.

76

Theospirex retard 0,3 g x 50

120 op.

77

Thioridazin draż. 0,01 g x 30

10 op.

78

Tialorid tabl. x 50

60 op.

79

Ticlo tabl.powl. 250 mg x 20

300 op.

80

Tramal kaps. 0,05 g x 20

400 op.

81

Poltram inj. 0,05 g/1 ml x 5 amp.

700 op.

82

Tramal krople 1,0g/1 ml – 10 ml

20 op.

83

Vit.B 12 inj. 1000 mcg/ 2ml x 5 amp.

80 op.

84

Vitacon inj. 0,01 g/ 1 ml x 10 amp.

260 op.

PAKIET 2

1

Aflegan 0,015/2ml x 10 amp.

150 op.

2

Artemisol 100,0 g płyn zewnętrzny

4 op.

3

Atropinum sulfur..inj. 0,5/1 ml x 10 amp.

380 op.

4

Biseptol inj. 0,48/5 ml x 10 amp.

130 op.

5

Calcium 300 mg x 10 tabl.

100 op.

6

Cipronex 0,5 x 10 tabl.

80 op.

7

Clobderm 15,0 g maść

400 op.

8

Clobderm 15,0 g krem

300 op.

9

Clemastin 0,001 g x 30 tabl.

320 op.

10

Cyclonamine 0,25 x 30 tabl.

280 op.

11

Cyclonamine inj. 0,25g/2 ml x 5 amp.

2.000 op.

12

Dopaminum hydrochloricum inj. 0,2g/5 ml x 10 amp.

100 op.

13

Encorton 20 mg x 20 tabl.

200 op.

14

Fenactil inj. doż. 0,05 g/2 ml x 10 amp.

20 op.

15

Flucinar 15,0 g żel

200 op.

16

Furosemidum inj. 0,02/2 ml x 50 amp.

550 op.

17

Gasec 20 mg x 56 tabl.

300 op.

18

Haloperidol krople 0,002g/1 ml – 100 ml

50 op.

19

Hemofer prol. draż. x 30

70 op.

20

Hydrochlorothiazid 0,025g x 30 tabl.

90 op.

21

Levonor inj. 0,001 g/1 ml x 10 amp.

60 op.

22

Levonor inj. 0,004g/4 ml x 5 amp.

300 op.

23

Lignocainum h/chl. “A” 2% 30g żel

450 op.

24

Lignocainum h/chl. “U” 2% 30 g żel

200 op.

25

Lignocainum h/chl. inj. 2% 2 ml x 10 amp.

750 op.

26

Magnesium sulf.inj.doż.2g/10ml x10

400 op

27

Metoclopramidum inj. 0,01g /2 ml x 5

1.200 op.

28

Metronidazol 1 % 15g  krem

50 op.

29

Metronidazol 1% 15 g żel

520op.

30

Metronidazol sol. 0,5% 100 ml  inj. doż.

4.000 szt.

31

Molsidomina 0,002 g x 30 tabl.

80 op.

32

Molsidomina 0,004 g x 30 tabl.

90  op.

33

Molsidomina prol. 0,008 g x 30 tabl.

45 op.

34

Memotropil 20% inj. 12g/ 60- ml

1200 op.

35

Nystatyna tabl.powl. 500000j.m. x 16

15 op.

36

Papaverinum h/chl.inj. 0,04/2 ml x 10

150 op.

37

Promazin inj. 0,1/2 ml x 10 amp.

50 op.

38

Promazin 50 mg x 60 tabl.

120 op.

39

Relanium inj. 0,01/2 ml x 50 amp.

50 op.

40

Sadamin 0,15 x 30 tabl.

25 op.

41

Vit.B 6 inj. 50 mg/2ml x 5 amp.

120 op.

Pakiet 3

1

Clonazepan 2 mg x 30 tabl.

24 op.

2

Erytromycin 0,3 x 10 fiol.

80 op.

3

Estazolam 2 mg x 20 tabl.

1.600 op.

4

Doxycyllinum fiol. 20 mg/1ml x 10

220 op.

5

Neomycinum 55 ml aerozol

320 op.

6

Oxycort A 55 ml aerosol

190 op.

7

Taclar 500 mg x 14 tabl.

100 op.

8

Tarcefandol inj. 1,0 g

2.600 szt.

9

Taromentin 1,2 x 10 fiol.

400 op.

10

Unasyn 1,5 g  fiol. x 10

20 op.

PAKIET 4

1

Alantan 30,0 - maść

100 op.

2

Alantan plv. 100 g

20 op.

3

Alusal 0,5 tabl. x 30 tabl.

60 op.

4

Anti Uron 200 mg x 50 amp.

25 op.

5

Ascofer 200 mg x 50

40 op.

6

Aspargin tabl. x 50

400 op.

7

Astmopent 0,5mg/1 ml x 10 amp.

35 op.

8

Astmopent 0,005/10 ml x 5 amp.

22 op.

9

Bellapan 0,25 mg x 20 tabl.

10 op.

10

Bisacodyl draż. 0,005 x 30

60 op.

11

Bisacodyl supp. 0,01 x 5

460 op.

12

Buscolysin 20 mg/1 ml x 10 amp.

35 op.

13

Butapirazol supp. 0,25 x 5

 100 op.

14

Butapirazol ung. 5% 30 g

60 op.

15

Calcium « Polfa » 10% / 10 ml inj. x 10 amp.

300 op.

16

Calcium „Polfa” tabl. 1,373 g x 12

350 op.

17

Captopril 0,025 x 30 tabl.

50 op.

18

Carbo medicinalis 0,3 tabl. x 20

250 op.

19

Cinnarizinum 0,025 tabl. x 50

20 op.

20

Clemastin 2 mg/2 ml amp. x 5

1000 op.

21

Clotrimazolum 1% 20 g  krem

100 op.

22

Cocarboxylasum 0,05 / 2 ml x 5 amp.

230 op.

23

Coffeinum Natr.Benzoicum 0,2/1 ml x 10 amp.

5 op.

24

Diphergan 0,05/2 ml x 10 amp.

120 op.

25

Diphergan 25 mg draż. x 20

160 op.

26

Doxepin 10 mg kaps. x 30

50 op.

27

Doxepin 25 mg kaps. x 30

20 op.

28

Encopiryn 325 mg x 100 tabl.

170 op.

29

Ephedricum h/chl. 0,025/1 ml amp. x 10

25 op.

30

Exacyl 500 mg tabl. x 20

110 op.

31

Fenicort 25 mg amp. x 10

90 op.

32

Flumycon płyn inf. 2 mg/ 1 ml w dawce 100 ml

2.000 op.

33

Glucosum 40% 10 ml amp. x 10

45 op.

34

Heparinum 30000jm/100g-krem 20,0

380 op.

35

Hydroxyzinum 0,010 draż. x 30

250 op.

36

Hemorol supp. x 12

20 op.

37

Hydrocortison 0,02 x 20 tabl

20 op.

38

Hydroxyzinum 0,16% syrop/250 g

110 op.

39

Lignocainum h/chl. 2%/20 ml –fiol. x 5

130 op.

40

Lignocainum 5% Grave 100mg/2mlx50 amp.

2 op.

41

Lidocaina 10% - 100 mg/ml aerosol 38 g

20 op.

42

Lucetam 0,4 x 60 tabl.

800 op.

43

Lucetam 1,2 g x 60 tabl.

24 op.

44

Luminalum 100 mg x 10 tabl.

200 op.

45

Metindol retard 75 mg x 25 tabl.

30 op.

46

Mydocalm 0,05 tabl. x 30

150 op.

47

Naclofen żel 60 g

20 op.

48

Natrium chloratum 10%/10 ml amp. x 100

20 op.

49

Naproxen 500 mg x 20 tabl.

250 op.

50

Neomycinum 0,25 tabl. x 16

25 op.

51

Neomycinum 0,5% - maść do oczu 3,0 g

20 op.

52

No-spa 40 mg/2 ml amp. x 5

420 op.

53

No-spa 0,04 mg x 20 tabl.

120 op.

54

Nolicin 0,4 tabl. x 20

250 op.

55

Normalac syrop 200 ml

350 op.

56

Nitracor 0,01/5 ml amp. x 50

100 op.

57

Oxoralen 0,01 kaps. x 50

24 op.

58

Oxycort A 3,0 g maść do oczu

30 op.

59

Oxycort 3%/ 10 g maść

30 op.

60

Polcortolon 40 mg x 5 fiol.

12 op.

61

Paracetamol 500 mg x 1000 tabl.

12 op.

62

Phenazolin 0,1/2 ml x 10 amp.

40 op.

63

Rectanal 150 ml

120 op.

64

Pipril 2 g fiol.

150 szt.

65

Polopiryna S 300 mg tabl. x 20

300 op.

66

Proxacin amp. 0,1/10 ml x 10

580 op.

67

Pyralgin a 2 ml. amp. x 5

200 op.

68

Pyralgin a 5 ml amp. x 5

1.800 op.

69

Pyralgin 0,5 tabl. x 10

1.800 op.

70

Silol 350 F aerozol 60 ml

50 op.

71

Quamatel 20 mg/5ml amp. x 5

1.800 op.

72

Spasmophem 5 mg tabl x 30

15 op.

73

Suppositoria Glyceroli  2 g  czopek x 10

110 op.

74

Tanalbina 0,5 tabl. x 20

340 op.

75

Tolargin – czopek x 10

5 op.

76

Torecan 6,5 mg czopek x 6

80 op.

77

Torecan 6,5 mg x 50 tabl.

12 op.

78

Vicalvit D 400 500 mg tabl. x 20

360 op.

79

Vit. B1 0,025/1ml amp. x 10

160 op.

80

Vit. C 0,5/5ml amp. x 10

700 op.

81

Vitacon 10 mg tabl. x 30

60 op.

PAKIET 5

1

Amoksiklav 625 mg x 21 tabl.

90 op.

2

Gentamycin 80 mg i.v. x 10 amp.

150 op.

3

Ketonal 100 mg/2ml x 10 amp.

1.600 op.

4

Ketonal 50 mg x 24 kaps.

1.800 op.

5

Klimicin 600 mg x 5 amp.

100 op.

6

Lekoptin 5 mg/2ml x 50 amp.

5 op.

7

Venofer iv. 100mg/5ml x 5 amp.

90 op.

PAKIET 6

1

Edicin 1g fiol.

3.300 szt

PAKIET 7

1

Clexane 40 mg/0,4 ml x 10ampułostrzykawek

500 op.

2

Clexane 60 mg x 2 ampułkostrzykawki

3.200 op.

3

Clexane 80 mg x 2 ampułkostrzykawki

1.200 op.

4

Profenid prol. 200 mg x 14 tabl

160 op.

5

Targocid inj. 400 mg fiol.

20 szt.

PAKIET 8

1

Biodacyna 0,5g/2 ml

3.000 szt.

2

Biodacyna 1g /2 ml

1.400 szt.

3

Biodribin 10 mg fiol.

220 szt.

4

Biotrakson 1 g.  fiol.

3.000 szt.

5

Biotrakson 2 g.  fiol.

250 szt.

PAKIET 9

1

Cordarone 0,15/3 ml x 6 amp.

650 op.

2

Corotrope 10 ml x 10 amp.

20 op.

3

Plavix 75 mg x 28 tabl.

240 op.

PAKIET 10

1

Addiphos 20 ml x 10 amp.

18 op.

2

Atossa 8 mg/4 ml x 5 amp.

390 op.

3

Berotec N aerozol 200 dawek

10 op.

4

Diprophos 0,007/1ml x 5 amp.

100 op.

5

Ebrantil 25mg/5 ml x 5 amp.

140 op.

6

Endoxan 0,2 fiol.

1.100 szt.

7

Endoxan 1 g  fiol.

150 szt.

8

Fibrolan 25 g maść

40 op.

9

Gensulin R40j.m/1 ml fiol.   10 ml

380 szt.

10

Hepa-Merz 5g /10 ml x 10 amp.

250 op.

11

Hepatil 150 mg tabl. x 40

24 op.

12

Imuran 25 mg tabl. x 100

5 op.

13

Klacid 500 mg fiol.

10 szt.

14

Metyl pred 4 mg x 30 tabl.

200 op.

15

Metyl pred 16 mg x 30 tabl.

30 op.

16

Minirin 4 mg/1ml x 10 amp.

15 op.

17

Norcuron 4 mg x 50 amp.

2 op.

18

Remestyp 100ug/2ml x 5 amp.

12 op.

19

Pancuronium 4 mg/2 ml x 10 amp.

350 op.

20

Vivacor 6,25 mg x 30 tabl.

100 op.

21

Xanax SR 1 mg x 30 tabl.

36 op.

PAKIET 11

1

Addamel Novum 10 ml x 20 amp.

12 op.

2

Aerrane płyn 100 ml

24op.

3

Propofol 1% inj. 10 mg/ml x 5 amp.

450 op.

4

Betaloc inj. 0,005/5 ml x 5 amp.

1000 op.

5

Betaloc ZOC 50 mg x 28 tabl.

200 op.

6

Betaloc ZOC 100 mg x 28  tabl.

10 op.

7

Controlog inj. 40 mg fiol

150 szt.

8

Calypsol 5%/10 ml x 5 amp.

3 op.

9

Desferal 0,5 x 10 amp.

10 op.

10

Esmeron 50 mg x 12 amp.

80 op.

11

Heminevrin 0,3 x 100 kaps.

5 op.

12

Losec 40 mg inj.

1200 szt.

13

Marcaina 0,5%/5mg 20 ml x 5 amp.

6 op.

14

Marcaina –Spinal 0,5% x 5 amp.

6 op.

15

Maxipina 2,0 fiol.

20 szt.

16

Meronem  1g x 10

10 op.

17

Naloxon 0,4mg/1 ml  x 10 amp.

30 op.

18

Rytmonorm inj. 35mg/ml x 5 amp. 20 ml.

24 op.

19

Soluvit N x 10 fiol.

15 op.

20

Sulperazon 2 g fiol.

400 szt.

21

Proursan 250 mg kaps. X 50

35 op.

22

Vepesid 0,1/5ml amp. x 10

20 op.

23

Vitalipid adult N 10 ml x 10 amp.

10 op.

PAKIET 12

1

Adriblastin 0,05 inj.

200 op.

2

Adriblastin 0,01 5 ml  inj.

100 op.

3

Cytosar 0,1g/5 ml inj.podskórny

1.200 op.

4

Cytosar 1 g inj.

500 op.

5

Cytosar 0,500 fiol

50 szt

6

Farmorubicin 10 mg/5 ml inj.

60 op.

7

Farmorubicin 50 mg/25 ml inj.

100 op.

8

Salazopiryn EN 500 mg x 30 tabl.

80 op.

9

Solu-Medrol 0,04/1 ml fiol.

180 szt.

10

Solu-Medrol 0,125/2 ml

60 szt

11

Solu-Medrol 0,5/7,8 ml fiol.

180 szt.

12

Solu-Medrol 1,0/16 ml fiol.

140 szt.

PAKIET 13

1

Bleocin 0,015 inj. amp.

80 szt.

2

Fludara 50 mg amp. x 5

40 op.

3

Leucovorin 0,01 amp. x 10

12 op.

4

Leucovorin Ca 0,025 x 10 amp.

6 op.

5

Mitoxantrone 2 mg/ml 10 ml x 10 amp.

30 op.

6

Methotrexate 2,5 mg x 100 tabl.

24 op.

7

Methotrexate 0,005/2 ml x 10 fiol.

48 op.

8

Methotrexate 10 mg/ml x 10 amp.

12 op.

9

Methotrexate 1  g x 10 fiol.

4 op.

10

Platidiam 0,05 fiol.

60 op.

11

Vinblastin 0,005 x 10 fiol.

30 op.

12

Vincristin 1 mg 10 mlx 10 fiol.

40 op.

PAKIET 14

1

ACC 300 mg/3 ml inj. x 10

300 op.

2

ACC 0,2 tabl. x 20

60 op.

3

Diclac 75 mg/3 ml x 5 amp.

400 op.

4

Dobutamine inj. 0,25 x 1 fiol.

600 szt.

PAKIET 15

1

Braunovidon 0,1/1g maść 20 g

60 op.

2

Etomidate lipuro x 10 amp.

230 op.

PAKIET 16

1

Aerosonit 1,25 mg/daw. 200 dawek

10 op.

2

Alkeran 0,002 x 25 tabl.

7 op.

3

Budesonit forte 0,04/10 ml aerozol

10 op.

4

Eltroxin 50 mcg x 100 tabl.

36 op.

5

Fortum 1 g fiol.

1.500 szt

6

Fraxiparine 0,3 ml 7500 j x 10 ampułkostrzykawki

1.200 op.

7

Fraxodi 0,6 ml x 2 ampułkostrzykawki

24 op.

8

Fraxodi 0,8 ml x 2 ampułkostrzykawki

12  op.

9

Fraxodi 1 ml x 2 ampułkostrzykawki

12 op.

10

Lanvis 40 mg x 25 tabl.

60 op.

11

Nimbex 2 mg/ml 10 ml x 5

12 op.

12

Serevent aerozol 60 dawek

12 op.

13

Ventolin Neb 2,5mg  x 20

25 op.

14

Zinacef 1,5 g fiol.

1.500 szt.

PAKIET 17

1

Azupentat 400 mg x 20 tabl.powl.

500 op.

2

Dotur kapsułki 100 mg x 10

550 op.

3

Heparin  roztwór do wstrzyknięć 25000j.m./5 ml x 10

600 op.

4

Penicillin G sodium 5 ml x 10 fiol.

100  op.

5

Ospamox 500 mg x 16 tabl.

30  op.

PAKIET 18

1

Aldacton 200 mg/10 ml x 10 amp

220 op.

2

Dormicum 15 mg x 100 tabl.

20 op.

PAKIET 19

1

Bunondol 0,2 mg x 60 tabl.

12 op.

2

Dolcontral 50 mg/1 ml x 10 amp.

150 op.

3

Fentanyl 0,5 mg/10 ml x 50 amp.

120 op.

4

Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp.

20 op.

5

Morphinum hydrochloricum subst. 1 g.

4 op.

6

Morphinum sulfas 10 mg x 10 amp.

200 op.

7

Morphinum sulfas 20 mg x 10 amp.

80 op.

8

Rapifen 2 ml x 5 amp.

2 op.

PAKIET 20

1

Actilyse 50 mg

20 op.

2

Antithrombin /AT/III 500 j/10 ml

16 op.

3

Antytoksyna jadu żmiji 500 j.m.

5 op.

4

Lakcid liofil. doustny x 50 amp.

30 op.

5

Tetabulin 250 j.

20 szt.

PAKIET 21

1

Antytoksyna botulinowa monowalentna A+B+E typ A 10000 j.m + typ B 5000  j.m.+ E 10000 j.m (3 opakowania po 5 ampułek z każdego typu)

2  pakiety

PAKIET 22

1

Biofazolina 1,g fiol.

11 000 szt.

PAKIET 23

1

Tienam i.v.0,5 fiol.

2.200szt.

PAKIET 24

1

Albumina os.ludz. 20% 50 ml

50 szt.

2

Albumina os.ludz. 20% 100 ml

400 szt.

PAKIET 25

1

Sandoglobulin  6g

500 szt

PAKIET 26

1

Sopodorm 15mg/amp

1000 op.

2

Sopodorm 5 mg/amp

60 op.

PAKIET 27

1

Aciclovir 0,25 fiol.

1.000 szt.

2

Argosulfan  krem 2%-40g

80 op.

3

Argosulfan  krem 2%-400 g

12 op.

4

Cimetidine inj. 0,2/2 ml x 10 amp.

50 op.

5

Chlorosuccillin 0,2/5 ml x 10 fiol.

6 op.

6

Nootropil 1 g/5 ml x 12 amp.

200 op.

7

Trascolan 5 0000 j.m /10 ml x 5 amp.

160 op.

PAKIET 28

1

Corhydron inj. 0,1g/2ml x 5 amp.

800 szt.

PAKIET 29

1

Tazocin 4,5 g fiol.

3.200 szt.

PAKIET 30

1

Zyvoxid 2 mg/300 ml x 10 szt

60 op.

2

Zyvoxid 600 mg x 10 tabl.

10 op.

PAKIET 31

1

Barium sulfuricum – proszek do przygotowania zaw.doustnej 340 g.

48 op.

2

Polibar ACB-proszek do przygotowania zawiesiny doodbytniczej z zestawem do przetaczania 397 g

240 op.

PAKIET 32

1

Sterylna absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym typu Curaspon 80 x 50 x 10 mm

80 szt

PAKIET 33

1

Protaminum  sulfuricum 0,05/5 ml fiol.

6.000 szt.

PAKIET 34

1

Ferrum Lek i.m. 0,2 x 2 ml amp. X 50

12 op.

PAKIET 35

1

Neupogen 30 mln. j./ml amp.

800 szt.

2

Neupogen 48 mln j./m amp.

280 szt.

PAKIET 36

1

Diaprel MR 30 mg  x  90 tabl

70 op.

2

Preductal MR 35 mg  x  90 tabl.

50 op.

3

Prestarium 4 mg  x 30 tabl.

120 op.

4

Tertensif SR 1,5 mg x 90 tabl.

30 op.

5

Detralex 500 mg x 60 tabl.

40 op.

6

Coaxil 12,5 x 90 tabl.

12 op.

PAKIET 37

1

Perfalgan  fl. 10 mg/100 ml  x 12 szt

28 op.

PAKIET 38

1

Cavinton 5 mg x 50 tabl.

12 op.

2

Espumisan 40 mg a 100 kaps.

12 op.

3

Haloperidol 5 mg/1 ml x 10 amp.

50 op.

4

Hydroxycarbamid 0,5 x 100 kaps.

6 op.

5

Inhibace 1 mg

20 op.

6

Inhibace 5 mg

20 op.

7

Madopar HBS 125 mg x 100 kaps.

12 op.

8

Metanabol 5 mg x 20 tabl.

12 op.

9

Myolastan 50 g x 20 tabl.

35 op.

10

Polfilin 0,3/15 ml x 10 amp.

20 op.

11

Tropicamidum 1% 10 ml krople do oczu

5 op.

PAKIET 39

1

Dacarbazin inj. 200 mg x 10 amp.

30 op.

PAKIET 40

1

Vfend 200 mg. tabl. x10

14 op.

2

Vfend 200 mg inj.

60 op.

PAKIET 41

1

Netromycyna 0,2/2ml

600 szt.

PAKIET 42

1

Sandimmun Neoral 100 mg

10 op.

2

Sandimmun Neoral 50 mg

2 op.

3

Neotigason 25 mg x 100

20 op.

4

Alermed tabl. x 20

30 op.

5

Hascofungin krem 30 mg

30 op.

6

Dexapolcort N aerozol 30 ml

30 op.

7

Squamax emulsja 200 ml

30 op.

PAKIET 43

1

Sevorane płyn 250 ml

(Sevofluran - z domieszką wody od 0,03% do 0,1 % , 250 ml, w butelce PEN do parowników będących na wyposażeniu szpitala.)

75  op

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego transportem wykonawcy.

 

Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia  lub wybrane(y) pakiet(y) , przy czym na pełen

wyszczególnionych w nich asortyment.

      

             Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem jednak, że lek oferowany w tej ofercie ma wskazania lecznicze, skład chemiczny i działanie farmakologiczne identyczne jak lek zamawiany, co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa(y) z wykonawcą (ami) zostanie(ą) zawarta (e) na okres od dnia podpisania do 28.02.2008r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo                                                      zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-           posiadają koncesję na hurtowy obrót lekami.

 

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

 

-     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

-     Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu       lekami.

 

-     Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

 

-   Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

-     Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

-     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,

      wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

-    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 

-     Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat ;  w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności.Wymienione dokumenty   należy złożyć za ostatni rok obrotowy , a jeżeli okres prowadzenia

      działalności jest krótszy – za ten okres.

 

-     Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w których wykonawca posiada

       rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy

       wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

-     Polisę lub w przypadku jej braku  inny dokument  potwierdzający  , że wykonawca jest ubezpieczony od

      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

-     Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

 

-     Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 Prawa

       zamówień publicznych.

 

-     Dowód wniesienia wadium.

 

-  Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie przetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych)  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.19 SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty)

 

WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w  wysokości 19.070,00,- zł.

Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:

                       

Pakiet 1    -       508,-  

Pakiet 11     -  1.029,-

Pakiet 21     -     80,-

Pakiet 31  -      43,-

Pakiet 2    -       596,-

Pakiet 12    -      620,-

Pakiet 22    -    211,-

Pakiet 32  -        6,-

Pakiet 3    -       430,-

Pakiet 13   -       813,-

Pakiet 23   -     673,-

Pakiet 33–     802,-

Pakiet 4    -    1.433,-

Pakiet 14   -         87,-

Pakiet 24 -       226,-

Pakiet 34 –      16,-

Pakiet 5    -       288,-

Pakiet 15   -       112,-

Pakiet 25    - 1.284,-

Pakiet 35 -  1.644,-

Pakiet 6    -       756,-

Pakiet 16   -       617,-

Pakiet 26   -     111,-

Pakiet 36 -       10,-

Pakiet 7   -        894,-

Pakiet 17  -        155,-

Pakiet 27  -      376,-

Pakiet 37 -       20,-

Pakiet 8   -        487,-

Pakiet 18 –        180,-

Pakiet 28 –        37,-

Pakiet 38 -       42,-

Pakiet 9   -        341,-

Pakiet 19   -        70,-

Pakiet 29   -  1.290,-

Pakiet 39 -       38,-

Pakiet 10  -       732,-

Pakiet 20   -      273,-

Pakiet 30    -    871,-

Pakiet 40 -     315,-

Pakiet 41 -       91,-

Pakiet 42 -       87,-

Pakiet 43 -     375,-

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert, tj. dnia 08.02.2007 r. godz. 9.00                      

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

a/         cena-   100 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 08.02.2007r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii, wejście J, II ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2007r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,II ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W DNIU 08.01.2007 R.

 

                                                                                                                      Zatwierdził(a)

 

                                                                                                                                                             p.o.Z-ca Dyrektora

                                                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

                                                                                                                                    dr.n.med. Aleksandra Kurnatowska Siuda

                                                                                                                                                        

 

 

 

UWAGA !

Dokumenty przetargowe dot. niniejszego postępowania, zostaną udostępnione na stronie, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie URZĘDU OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH -TED.


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2007-01-12 09:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-01-12 09:24)
 • WZÓR UMOWY (2007-01-12 09:24)
 • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 (2007-01-12 09:25)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-01-12 09:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-01-31 12:23)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2007-02-05 14:15)
 • SPROSTOWANIE do wyjaśnień nr 2 (2007-02-06 10:34)
 • SPROSTOWANIE do SIWZ (2007-02-07 09:05)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-03-01 11:32)
 • OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA (2007-04-13 11:56)