Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

ZP/5769/2006

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

Sekcja Zamówień Publicznych tel./fax; 061/ 85 85 623

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60.000 euro

 

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA POTRZEB SZPITALA IM. J. STRUSIA W POZNANIU

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

 

www.szpital-strusia.poznan.pl     link: zamówienia publiczne; przetargi i ogłoszenia

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, wzór umowy i inne dokumenty zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Kolejne dokumenty związane z przedmiotowym przetargiem zamieszczane będą sukcesywnie w trakcie trwania postępowania, również jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych różnego rodzaju.

Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety:

PAKIET I – OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJALOWE

          1. Lignina w arkuszach, celulozowa 100%, bielona

               40 cm x 60 cm                                                              - w ilości      8 000 kg  

           2. Opaski  elastyczne tkane, 12 cm x 5 m

               z zapinką wielokrotnego użytku,

               do sterylizacji, przeznaczone do mocowania

               opatrunków  uciskowych, pakowane pojedynczo          -  w ilości     1 200 szt.

           3. Opaski  elastyczne tkane z domieszką bawełny,

               15 cm x 5 m   z zapinką wielokrotnego użytku,

               do sterylizacji, przeznaczone do mocowania

               opatrunków  uciskowych, pakowane pojedynczo          -  w ilości  11 000 szt.

           4. Opaski dziane 15 cm x 4 m, uniwersalne, do sterylizacji,

               wiskozowe, o zakończonych brzegach                            -  w ilości   34 000 szt.

           5. Wata opatrunkowa  a  500,0 g do sterylizacji                 -  w ilości        200 szt.

             6. Wata opatrunkowa  a  100,0 g do sterylizacji                 -  w ilości        200 szt.

            PAKIET II – GAZA W SKŁADKACH*

1.      Gaza bawełniana, niejałowa,  w składkach

      o rozm. 100 m x 120 cm                                                -  w ilości     10 000 m

            PAKIET III– OPASKI GIPSOWE – tolerancja szerokości ± 1 cm, czas wiązania

                             5 – 6       minut

1.      Opaski gipsowe 12 cm x 3 m x 2 szt.

      typu np.  „SAFIX”                                                           -   w ilości      420 opak.

2.      Opaski gipsowe 14 cm x 3 m  x 2 szt.

     typu np.  „SAFIX”                                                                 -   w ilości       560 opak.

PAKIET IV – PODKŁADY PODGIPSOWE

1.      Podkład podgipsowy syntetyczny  10 cm x 3 m

      typu np. „MATOSOFT”                                                      -  w ilości       800 szt.

2.      Podkład podgipsowy syntetyczny  6 cm x 3 m

     typu np. „MATOSOFT”                                                       -  w ilości       400 szt.

 

PAKIET V – PRZYLEPCE NIEJAŁOWE

1.      Przylepiec  6 cm x 1 m       włókninowy, z wkładem chłonnym

        hypoalergiczny, o bardzo dobrej  przylepności typu np.

      „COSMOPLAST” lub „PRESTOPLAST”                                     -  w ilości           800 szt.

2  . Przylepiec  5 cm x 5 m     przeznaczony do mocowania

     opatrunków, tkaninowy,    bez gazy, hypoalergiczny,

     o bardzo dobrej przylepności  typu np. „OMNIPLAST”

     lub „PLASTOVIS”,                                                                                          -   w ilości      3 600 szt.

PAKIET VI – PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE

1.  Elastyczna taśma  samoprzylepna 5 cm x 10 m, niejałowa,

      hypoalergiczna, typu np. „OMNIFIX” lub „PLASTOFIX”,     

      o bardzo dobrej przylepności                                                  -  w ilości        1 400 szt.

2.      Elastyczna taśma samoprzylepna 20 cm x 10 m, niejałowa,

hypoalergiczna, typu np. „OMNIFIX” lub „PLASTOFIX.,”              

 o bardzo dobrej przylepności                                                          -  w ilości            240 szt.

            PAKIET VII – OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL – tolerancja rozmiarów ± 10 mm

1.      Opatrunek jałowy do mocowania kaniul  76 mm x 51 mm,

     hypoalergiczny,  typu np. „VENAPLAST” lub „COSMOPOR”     -  w ilości            28 000 szt.

PAKIET VIII – OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH – tolerancja rozmiarów

                       ± 2 cm

1.      Opatrunek do wkłuć centralnych 10 cm x 14 cm  x 50 szt.

hipoalergiczny, typu np. „TEGADERM” lub „HYDROFILM”        - w  ilości       200 opak.         

         PAKIET IX - OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW I ZGLĘBNIKÓW

                            DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH

1.             Opatrunek do mocowania cewników i zgłębników donosowych,

        różowy, nietkany polipropylen, z klejem akrylowym medycznym,

        hypoalergicznym, w rozmiarze L – duży, typu np. „Naso-fix”      - w ilości 1600 szt.

2.             Opatrunek do mocowania rurek intubacyjnych, wersja włókninowa,

        różowy, nietkany polipropylen, , z klejem akrylowym medycznym,

        hypoalergicznym, typu np. „Tube-fix”                                        - w ilości  2000 szt.

PAKIET X – FOLIA CHIRURGICZNA* – tolerancja rozmiarów ± 3 cm

1.      Folia chirurgiczna 15 cm x 28 cm uniwersalna, jałowa

hypoalergiczna, pakowana pojedynczo,

o cechach opisanych w pkt. 1.2.                                              -  w ilości       360 szt.

2.  Folia chirurgiczna 30  cm x 28 cm uniwersalna, jałowa

hypoalergiczna, pakowana pojedynczo,

o cechach opisanych w pkt. 1.2.                                                -  w ilości     360 szt. 

PAKIET XI – FOLIA CHIRURGICZNA DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH*

                   – tolerancja rozmiarów ± 3 cm

1.    Folia chirurgiczna 45cm x 55 cm uniwersalna, jałowa

hypoalergiczna, pakowana pojedynczo, np.typu „OPSITE”

o cechach opisanych w pkt. 1.2.                                              -  w ilości     1200 szt.

            PAKIET XII– OPATRUNEK DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ

1.         Opatrunek jałowy nasączony 10% maścią jodową 9,5 cm x 9,5 cm

z dzianiny wiskozowej, o niskiej przywieralności, typu np.

„INADINE”                                                                             -  w ilości       300 szt.          

            PAKIET XIII – OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN        

                               TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ

            1.   Opatrunek hydrożelowy jałowy 25g typu np. „INTRASIDE”      -  w ilości       120 szt.

          PAKIET XIV – OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO DO LECZENIA         

                               RAN   TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ

1.      Jałowy  opatrunek zawierający jony srebra, typu np. „AQUACEL Ag”

5 cm x 5 cm x 10 szt.                                                                   w  ilości    100 szt.

2.      Jałowy  opatrunek zawierający jony srebra, typu np. „AQUACEL Ag”

10 cm x 10 cm x 10 szt.                                                                w  ilości    100 szt.

3.      Jałowy  opatrunek zawierający jony srebra, typu np. „AQUACEL Ag”

15 cm x 15 cm x 10 szt.                                                                w  ilości    100 szt.

         PAKIET XV – OPATRUNEK CHŁONNY Z WEGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN        

                              TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ – tolerancja rozmiarów ± 1cm

1.         Opatrunek 10,5cm x 19 cm x 10 szt. lub 3 szt. typu np.

„ACTISORB PLUS”                                                                   -  w ilości      100 szt.

2.         Opatrunek 10,5cm x 10,5 cm x 10 szt. lub 3 szt. typu np.

„ACTISORB PLUS”                                                                   -  w ilości      100 szt.

            PAKIET XVI – OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY  DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH       

                               TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ – tolerancja Średnicy ± 1cm

            1.   Opatrunek chłonny kolisty Ǿ 5 cm x 10 szt. typu np.

                „ALLEVYN”                                                                              -  w ilości       10  opak.   

            PAKIET XVII– OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM

1.           Opatrunek z cienkiej przejrzystej folii poliuretanowej, jałowy, z wkładem

       chłonnym, izolujący ranę przed płynami, bakteriami i zanieczyszczeniami,

       umożliwiający toaletę ciała bez konieczności zmiany opatrunku,

       z systemem „ramki” ułatwiającym aplikację,  w rozmiarze

      9 cm x 35 cm  x 25 szt. typu np. „TEGADERM – PAD”          -  w ilości      900 szt.

2.           Opatrunek z cienkiej przejrzystej folii poliuretanowej, jałowy, z wkładem

       chłonnym izolujący ranę przed płynami, bakteriami i zanieczyszczeniami,

       umożliwiający toaletę ciała bez konieczności zmiany opatrunku,

       z systemem „ramki” ułatwiającym aplikację,  w rozmiarze

       5 cm x 7 cm  x 25 szt. typu np. „TEGADERM – PAD”              -  w ilości    500 szt.

            PAKIET XVIII– OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ DO LECZENIA m.in.  

                                 ODLEŻYN  Iº – tolerancja rozmiarów  ±1 cm

1.      Opatrunek w postaci cienkiej błony z folii poliuretanowej

12 cm x 17 cm x  50 szt. typu np.  „TEGADERM”

                lub „BIOCLUSIVE”                                                                  -  w ilości100 szt.

2.   Opatrunek w postaci cienkiej błony z folii poliuretanowej

      10 cm x 25 cm    x 50 szt. typu np.  „TEGADERM”                                                                                   

       lub „BIOCLUSIVE”                                                                -  w ilości100 szt.

            PAKIET XIX – OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE DO LECZENIA m.in.  

                        ODLEŻYN  IIº - IVº

1.      Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej

błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej

15 cm x 15 cm x 10 szt. lub 3 szt. typu np. „GRANUFLEX”    -  w ilości 200 szt.

2.      Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej

błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej

20 cm x 20 m cm x 10 szt. typu np. „GRANUFLEX”                -  w ilości 100 szt.

3.      Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej

błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej

20 cm x 30 m cm x 10 szt. typu np. „GRANUFLEX”                -  w ilości 100 szt.  

            4.   Żel hydrokoloidowy do usuwania martwych tkanek

                w tubach a 15g, typu np. „GRANUGEL”                                 -  w ilości 200 szt.

            PAKIET XX – KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ*

1.      Kompres jałowy 8-warstwowy 5 cm x 5 cm, w blistrach

     po 2 szt. (pakowane po 25 blistów)                                         -  w ilości  2 000 szt.

            PAKIET XXI – KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ* NIEJAŁOWE

            1. Kompres 12-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt.                        -  w ilości  1 600 opak.

          2. Kompres 12-warstwowy 10cm x 10 cm x 100 szt.                           -  w ilości  5 000 opak.

            PAKIET XXII – KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ* NIEJAŁOWE

            1. Kompres 16-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt.                        -  w ilości     120 opak.

          2. Kompres 16-warstwowy 10cm x 10 cm x 100 szt.                          -   w ilości     120 opak.      

            PAKIET XXIII – KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ*

                                  NIEJAŁOWE

            1. Kompres 16-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt.                        -  w ilości        60 opak.

            2. Kompres 16-warstwowy 10cm x 20 cm x 100 szt.                          -  w ilości        30 opak.

            PAKIET XXIV – SERWETY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ* NIEJAŁOWE

1.      Serweta 8-warstwowa 45cm x 45 cm, pakowana pojedynczo,

niejałowa                                                                                        -  w ilości  10 000 szt.

2.      Serweta 4-warstwowa 45cm x 30 cm, pakowana pojedynczo,

               niejałowa                                                                                           -  w ilości  6 000 szt.

3.      Serweta 4-warstwowa 30cm x 30 cm, pakowana pojedynczo,

               niejałowa                                                                                          -  w ilości 10 000 szt.          PAKIET XXV – GAZA 17-NITKOWA, JAŁOWA, KOPERTOWANA*

            1.  50cm x 100 cm                                                                               -  w ilości    1000 szt.

          2.  100cm x 100 cm                                                                             -  w ilości    3000 szt.          

            PAKIET XXVI – SETONY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ*

            1.  Seton 4-warstwowy 1cm x 200 cm                                                   -  w ilości        30 szt.

            2.  Seton 4-warstwowy 2cm x 200 cm                                                   -  w ilości        50 szt.

            3.  Seton 4-warstwowy 5cm x 200 cm                                                   -  w ilości        20 szt.

            PAKIET XXVII – KOMPRES Z GAZY 17-NITKOWEJ Z WKŁADEM BIBUŁOWYM*

            1. Kompres 4-warstwowy 7,5cm x 15 cm x 100 szt. niejałowy              -    ilości     600 opak.

            PAKIET XXVIII – KOMPRES WYSOKOCHŁONNY

1. Kompres wysokochłonny  40 g, 10cm x 20 cm x 20 szt. niejałowy

              typu np. „ABSORBA”                                                                         - w ilości     600 opak.        

            PAKIET XXIX – KOMPRES CHŁONNY JAŁOWY DO SILNIE SĄCZĄCYCH RAN

1.      Jałowy kompres chłonny do silnie sączących ran, składający się

      z 4 różnych warstw materiałów, w rozmiarze

     20 cm x 40 cm x 10 szt. typu np. „ZETUVIT”                                     w ilości    900 szt.        

PAKIET XXX – KOMPRES WŁÓKNINOWY

1.      Kompres włókninowy 4-warstwowy 5cm x 5cm x 100 szt.

niejałowy, gramatura 40g/m²                                                         -  w ilości  5420 opak.        

            PAKIET XXXI – OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE, HYPOALERGICZNE,

                                 Z WKŁADEM   WYSOKOCHŁONNYM

1.      Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy

10 cm x 20 cm x 50 szt. typu np. „FIXOPORE S”                            -  w ilości  200 opak.

2.      Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy

10 cm x 25cm x 25 szt. typu np. „FIXOPORE S”                            -   w ilości  300 opak.

3.      Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy

10cm x 35cm x 25 szt. typu np. „FIXOPORE S”                             -   w ilości  180 opak.

PAKIET XXXII – OPATRUNEK  DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN

1.      Opatrunek w postaci hypoalergicznych, przylepnych pasków

do bezurazowego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych,

 jałowy, kopertowany, w rozmiarze12 mm x 10 mm x 50 kopert    -  w ilości  2 op.

            PAKIET XXXIII – ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE – tolerancja rozmiarów + 20%

1.      Elastyczna siatka opatrunkowa niejałowa, uniwersalna,

w formie rękawa 4 cm x 10 m(wymiar nierozciągnięty)

typu np. „CODOFIX”                                                                      -  w ilości      10 szt.

2.      Elastyczna siatka opatrunkowa niejałowa, uniwersalna,

w formie rękawa 5 cm x 10 m (wymiar nierozciągnięty)

typu np. „CODOFIX”                                                                      -  w ilości      10 szt.           

Oferty można składać na całość przedmiotu zamówienia lub wybrane przez wykonawcę pakiety.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Umowy z wybranymi w przetargu wykonawcami zostaną zawarte od dnia ich podpisania do 28.02.2007r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

-           spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

-           nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

-           posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi

      Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-           Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).

-           Koncesja, zezwolenie lub inny dokument uprawniający wykonawcę do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi.

-           Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-           Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień publicznych.

-           Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 .

-           Odpowiednie dokumenty(certyfikaty), na podstawie których oferowane wyroby medyczne mogą być wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 SIWZ (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy).

-           Wzory oferowanych wyrobów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych  

warunków szczegółowych dla gazy i wyrobów z gazy oraz folii chirurgicznych, a także  dostępne materiały informacyjne o oferowanych wyrobach.                                                                                                  .

 

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dokonana zostanie w oparciu  o dokumenty oraz oświadczenia  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.

Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2  specyfikacji  (wymienionych powyżej) lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak  pieczątki  lub podpisu  osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów złożonych w językach obcych wraz  z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy  z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.11 i 4.2.12 spowoduje odrzucenie oferty.                                                                                       

 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 cena oferty                                            -      100 pkt. znaczenia w ocenie

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Termin składania ofert  do dnia 18.12.2006r. do godziny 09:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Kancelarii ZOZ, wejście J, I ptr., pok.nr 10.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2006r. o godzinie 11:00, w Sekcji Zamówień Publicznych

Wejście J,I ptr.,pok. Nr 5.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni ; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE ZOSTAŁO  PREZESOWI UZP

 W DNIU 4.12.2006r.


ZAŁĄCZNIKI

 • Sprostowanie do treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4.12.2006r. (2006-12-05 13:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do treści ogłoszenia o zamówieniu (2006-12-07 11:29)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2006-12-08 10:59)
 • Formularz oferty cenowej (2006-12-08 11:00)
 • wzór umowy (2006-12-08 11:00)
 • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (nieobowiązkowy) (2006-12-08 11:01)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-12-08 11:02)
 • Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2006-12-12 13:40)
 • Wyjaśnienia nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2006-12-13 13:55)
 • Modyfikacja dokumentów przetargowych (2006-12-13 13:56)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych (2007-01-12 10:36)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2007-02-28 09:17)