Postępowanie w trybie z wolnej ręki na remont częściowy dachu na budynku przy ul. Szkolnej

  

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z l

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/17-1405060


 

Województwo:

wielkopolskie


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:                                     Kod pocztowy:

Poznań                                                 61-833


 

Telefon:

0618585623 Fax:

0618585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych

 

e-mail:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont częściowy dachu na budynku przy ul. Szkolnej

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta złożona przez jedynego wykonawcę zaproszonego do postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

"TERMO - BUD" Blacharstwo-Ślusarstwo-Dekarstwo Bożena Pinkowska

Adres pocztowy:

Ulica:

Os. Przyjaźni 22/24

 

Miejscowość:        Kod pocztowy:        Województwo:

Poznań                   61-686                        wielkopolskie


 

 


 


 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                      2006-11-17