Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na dfostawę leku Remicade (Infliximab)

 

Urząd Zamówień Publicznych                                                                                                                                           Strona l z l

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/06-923680


 

Województwo:

wielkopolskie


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

Adres pocztowy:

Ulica:

Szkolna 8/12 Miejscowość:                                      Kod pocztowy:

Poznań                                          61-833


 

Telefon:

0618585623 Fax:

068585623


Osoba upoważniona do kontaktów:

Krystyna Frydrych e-maii:

zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa leku Remicade (Infliximab)

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Oferta wybrana w wyniku negocjacji przeprowadzonych na podstawie art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER l

Nazwa:

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Jana Kazimierza 16 Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:

Warszawa     01-248         mazowieckie


 

Telefon:

e-mail:


Fax:


 


 

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/ogl_ozu                                                      2006-10-06