Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/02-1703257Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa:    

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

 

Adres pocztowy:    

 

Ulica:

Szkolna 8/12

Miejscowość:    Poznań    Kod pocztowy 61-833 Województwo: wielkopolskie

 

    

 

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:Elżbieta Prządka

 

 

Telefon: 061 85 85 623

Fax: 061 85 85 623

 

 

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.szpital-strusia.poznan.pl

 

 

 

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

 

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 26 pakietów (części):

Pakiet I    -     Odczynniki biochemiczne

Pakiet IA - Oddział Zakaźny -  Odczynniki biochemiczne z zastosowaniem do analizatora   Cobas   Mira i Lange 

Pakiet II  -   Odczynniki  do oznaczania elektrolitów do aparatu Corning 614

  Pakiet II A – Oddział Zakaźny  - Odczynniki  do oznaczania elektrolitów do aparatu Corning 614

  Pakiet III    -  Odczynniki do elektroforezy do aparatu Cormay

  Pakiet III A -  Oddział Zakaźny – Odczynniki do elektroforezy do aparatu Cormay

  Pakiet IV      -  Odczynniki do badania kału

  Pakiet V     -  Paski do moczu

  Pakiet V A    -  Oddział Zakaźny  - Paski do moczu

  Pakiet VI   -  Odczynniki do analizatora hematologicznego Pentra 60C+

  Pakiet VI A-  Oddział Zakaźny - Odczynniki do analizatora hematologicznego:

                                  - Sysmex K 1000 i       - Coulter T 890

  Pakiet VII  -  Barwniki hematologiczne

  Pakiet VIIA  -  Oddział Zakaźny - Barwniki hematologiczne

  Pakiet VIII    -  Odczynniki do oznaczania elektrolitów do aparatu AVL 988/3 (z Ca)

  Pakiet VIII A -  Oddział Zakaźny – Odczynniki do oznaczania RKZ do aparatu ABL 520

  Pakiet IX     -  Odczynniki do oznaczania badań specjalistycznych

  Pakiet X     -  Odczynniki do oznaczania badań specjalistycznych

  Pakiet XI     -  Odczynniki do oznaczania badań specjalistycznych

  Pakiet XII     -  Odczynniki do badań specjalistyczn

Pakiet XIII     -  Odczynniki do oznaczania chlorków

Pakiet XIV    - Materiał kontrolny do moczu       

Pakiet XV    - Oddział Zakaźny - Odczynniki do koagulometru K3002 Optic

Pakiet XVI    - Odczynniki biochemiczne

Pakiet XVII    - Płyn do analizatora Synchron CX4CE

Pakiet XVIII  -  Odczynniki chemiczne

Pakiet XVIIIA    - Odczynniki chemiczne

 

 

Kryteria oceny ofert:

cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie


Terminy

 

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)

Data:    12 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kanelaria , pok. 10, wejście J, II ptr.

 

 

Dokumenty przetargowe zostały zamieszczone kolejno jako załączniki poniżej tego ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2006-10-02 14:03)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2006-10-02 14:04)
 • Formularz ofertowy nr 1 (2006-10-02 14:05)
 • Formularz ofertowy nr 1A (2006-10-02 14:06)
 • Formularz ofetowy nr 2 (2006-10-02 14:07)
 • Formularz ofetowy 2A (2006-10-02 14:08)
 • Formularz ofetowy nr 3 (2006-10-02 14:08)
 • Formularz ofetowy nr 3A (2006-10-02 14:09)
 • Formularz ofetowy nr 4 (2006-10-02 14:10)
 • Formularz ofetowy nr 5 (2006-10-02 14:11)
 • Formularz ofetowy nr 5A (2006-10-02 14:11)
 • Formularz ofertowy nr 6 (2006-10-02 14:12)
 • Formularz ofertowy nr 6A (2006-10-02 14:13)
 • Formularz opfertowy nr 7 (2006-10-02 14:14)
 • Formularz ofertowy nr 7A (2006-10-02 14:14)
 • Formularz ofertowy nr 8 (2006-10-02 14:15)
 • Formularz ofertowy nr 8A (2006-10-02 14:15)
 • Formularz ofertowy nr 9 (2006-10-02 14:16)
 • Formularz ofertowy nr 10 (2006-10-02 14:17)
 • Formularz ofertowy nr 11 (2006-10-02 14:17)
 • Formularz ofertowy nr 12 (2006-10-02 14:18)
 • Formularz ofertowy nr 13 (2006-10-02 14:19)
 • Formularz ofertowy nr 14 (2006-10-02 14:19)
 • Formularz ofertowy nr 15 (2006-10-02 14:20)
 • Formularz ofertowy nr 16 (2006-10-02 14:20)
 • Formularz ofertowy nr 17 (2006-10-02 14:21)
 • Formularz ofertowy nr 18 (2006-10-02 14:21)
 • Formularz ofertowy nr 18A (2006-10-02 14:22)
 • Wzór umowy (2006-10-02 14:23)
 • Wzór oswiadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2006-10-02 14:24)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2006-10-02 14:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2006-10-09 14:30)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty (2006-10-30 13:26)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2006-11-29 12:08)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2006-12-05 07:20)