Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla Oddziału Kardiochirurgii

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, 61 – 833 Poznań, ul. Szkolna 8/12, woj.wielkopolskie

tel/fax; 061/85 85 623,

www.szpital-strusia.poznan.pl ,  e-mail; zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

 

Ogłasza-

przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro 

 

na  :                        dostawę materiałów szewnych  dla Oddziału Kardiochirurgii

 

z dnia   4.05.2006 r.

Nr spr.: ZP/1777/2006

 

 Dopuszcza się składanie oferty:                                   - częściowej , liczba zadań: 30

                                                                                   - wariantowej       nie dopuszcza się

 

 

 

PAKIET I - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.      Szew pleciony niewchłanialny nr 4/0 bez igły dł. nici 10x45

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                             -    396 szt.

 

PAKIET II - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.   Szew pleciony niewchłanialny nr 2 -  igła tnąca 1x40 mm ½ koła dł. nici 45 cm  .

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                            -   5400 szt.                                                    

 

PAKIET III - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.   Szew pleciony niewchłanialny nr  3 – bez igły dł. nici 100 cm                                        -    900 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                   

 

PAKIET IV - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.   Szew pleciony niewchłanialny nr  3/0 – igła okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 90 cm

 sterylny,  pak. pojedynczo   w saszetki                                                                           -   2016 szt.

 

PAKIET V - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.    Szew pleciony niewchłanialny nr 2/0 igła  okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 90 cm

 sterylny,     pak. pojedynczo   w saszetki                                                                       -   1584 szt.

 

PAKIET VI – Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.    Szew pleciony niewchłanialny nr 2/0 igła  okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 75cm

  + ł. tefl. 3/5 mm, sterylny, pak. po 4 szt., dwukolorowe w saszetki                             -   2208 szt.

 

PAKIET VII - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.     Szew pleciony niewchłanialny nr 2/0 igła  okrągła 2x18 mm ½ koła dł. nici 75 cm

+ ł. Tefl. 3/5 mm , sterylny, pak. po 4 szt. dwukolorowe, w saszetki                             -     792 szt.

 

PAKIET VIII - Oddz. Kardochir. – Szew pleciony niewchłanialny

1.    Szew pleciony niewchłanialny nr 5 -  igła  okrągła zaostrzona ½ koła dł. nici 75 cm

 sterylny, pak. po 4 szt. w saszetki                                                                                 -     96 szt.

 

PAKIET IX - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.  Szew monofilamentowy nr 2/0 igła tnąca 1x40 mm 3/8 koła  dł. nici 45 cm              -   3192 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET X - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 2/0 igła okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 90-120 cm        -   216 szt.

    sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET XI - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 3/0 igła okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 90 cm                 - 1008 szt.

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki       

                                                          

PAKIET XII - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 3/0 igła okrągła 2x40 mm ½ koła dł. nici 75 cm              -   216 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki      

                                                           

PAKIET XIII - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 4/0 igła okrągła 2x25 mm ½ koła dł. nici 90 cm            -  1512 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET XIV - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.     Szew monofilamentowy nr 4/0 igła okrągła 2x20 mm ½ koła dł. nici 90 cm            -   252 szt.

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET XV - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 5/0 igła okrągła 2x19 mm ½ koła dł. nici 75 cm            -  1008 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET XVI - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 6/0 igła okrągła zaostrzona 2x13 mm 3/8 koła dł. nici 60 cm

       sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                       -    324 szt.

 

PAKIET XVII - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 7/0 igła okrągła zaostrzona 2x8 mm 3/8 koła dł. nici 60 cm  

      sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                              -   432 szt.

 

PAKIET XVIII - Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy

1.    Szew monofilamentowy nr 8/0 igła okrągła zaostrzona 2x8 mm 3/8 koła dł. nici 60 cm

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                              -  504 szt.

 

PAKIET XIX – Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy wchłanialny

1.    Szew monofilamentowy wchłanialny nr 4/0 igła tnąca 1x25 mm 3/8 koła dł. nici 70 cm,

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                         -2988 szt.

 

PAKIET XX – Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłaniany

1.       Szew pleciony wchłanialny nr 2 igła okrągła 1x40 mm ½ koła dł. nici 70-75 cm,

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                       - 2484 szt.

 

PAKIET XXI – Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłaniany

1.     Szew pleciony wchłanialny nr2/0 igła okrągła 1x26 mm ½ koła dł. nici 70-75 cm,

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                          - 900 szt.

 

PAKIET XXII – Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłaniany

1.    Szew pleciony wchłanialny nr 3/0 igła okrągła 1x26 mm ½ koła dł. nici 70-75 cm,

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                         -  504 szt.

 

PAKIET XXIII – Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłaniany

1.     Szew pleciony wchłanialny nr 0 igła okrągła  1x40 mm ½ koła dł. nici 70-75 cm,

 sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                          - 612 szt.

 

PAKIET XXIV – Oddz. Kardochir. - Szew stalowy

1.     Szew stalowy nr 5 - igłą tnąca obrotowa 1x55 mm ½ koła dł. nici 75 cm

 sterylny,  pak. pojedynczo   w saszetki                                                                          -  3000 szt.

 

PAKIET XXV – Oddz. Kardochir. Struny ścięgniste do plastki zastawki mitralnej

1.   podwójna igła kardiochirurgiczna o krzywiźnie ½ koła, wielkość igły 22 mm, dł. szwu 91 cm, grubość szwu 4/0, pledgety                                                                                      -        12 szt.

2.   podwójna igła kardiochirurgiczna o krzywiźnie ½ koła, wielkość igły 22 mm, dł. szwu 91 cm, grubość szwu 4/0, 4 pledgety                                                                                               -        12 szt.

 

PAKIET XXVI – Oddz. Kardochir. - Szew silikonowy niewchłanialny

1.    Szew silikonowy niewchłanialny z igłą tępą 3/8 koła 1x25 mm dł. nici 2x 45 cm       -   288 szt.

sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                  

 

PAKIET XXVII – Pracownia Badań Serca i Naczyń

1.    nici syntetyczne plecione wchłaniane – dwuskładnikowy rdzeń -   Igła ½ koła, okrągła 26 mm SH plus nitka 2/0 30” 75 cm , sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                - 396 szt.

 

 

Pakiet XXVIII – Pracownia Badań Serca i Naczyń

1.   nici syntetyczne plecione niewchłanialne  z poliestru -  igła  ½ koła 2x26 mm  nitka 2/0 30”             75 cm , sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                               - 300 szt.

 

Pakiet XXIX – Pracownia Badań Serca i Naczyń

1.  nici  niewchłanialne  Nylon -  igła 3/8 koła tnąca 24mm  nitka 2/0  75 cm                                   sterylny, pak. pojedynczo w saszetki                                                                         - 2000 szt.

 

Pakiet XXX – Pracownia Badań Serca i Naczyń

1.      Szew  pleciony wchłaniany  -  igła  3/8 koła 20-25 mm nitka 4/0 dł. 70-75 cm,

   sterylny , pakowany w pojedyncze saszetki                                                                     - 72 szt.

                  

 Termin wykonania zamówienia:  dostawy sukcesywne do 30.06..2007 r.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty (koszt)                                                    - 70 %

Ocena własności użytkowych                                  -    30%

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 5 – Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J-Dyrekcja), tel./fax; 061/ 85 85 623, lub za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznejna pisemny wniosek Wykonawcy.

 

Cena Specyfikacji -  30 zł

 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami jest:. mgr Halina Majchrzak – Kierownik Apteki – tel. 061/8585784 w godz. 8.00 – 14.30

 

Wadium  -   2.185,- (każdy pakiet ma odrębne wadium)

Wadium wnoszone jest tylko na pakiety , w których Wykonawca przystąpi do postępowania.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 10 – Kancelaria Zakładu (wejście J – Dyrekcja).

 

Termin składania ofert upływa dnia    28 czerwca 2006 r. o godz. 9.00

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia   28 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 5 – Sekcja zamówień Publicznych (wejście J – Dyrekcja)

 

Termin związania z ofertą wynosi  60 dni

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy               i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:.   określone w przedmiotowej SIWZ

 

Przedmiotowe ogłoszenie zostało skierowane do publikacji w  Biuletynie Zamówień Publicznych jak również  na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 4.05.2006r.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • ZP-1777-2006 ogłoszenie o wyniku postępowania (2006-08-09 10:20)
  • zawiadomienie o wniesieniu protestru (2006-08-09 10:21)
  • decyzja o rozstrzygnięciu protestu (2006-08-09 10:22)