Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-12-30 09:01)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-12-30 09:01)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-12-30 09:01)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-12-30 09:01)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy (2022-12-30 09:01)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2023-01-09 08:04)
  • Wartości szacunkowe (2023-01-11 09:03)
  • Informacja z otwarcia ofert (2023-01-11 10:30)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2023-01-19 12:44)