Przetarg nieograniczony powyżej 215.000 EURO na dostawę testów Elisa, blot, immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-203801-NF02-PL (2022-12-23 08:44)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS250-731532-pl (2022-12-28 09:31)
 • SWZ (2022-12-28 09:33)
 • Zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy (2022-12-28 09:33)
 • Zał. nr 2 do SWZ projekt umowy (2022-12-28 09:33)
 • Zal nr 3 JEDZ espd-request (2022-12-28 09:33)
 • Zał nr 3 JEDZ espd-request (2022-12-28 09:33)
 • Publikacja MiniPoertal Screenshot_2022-12-28 miniPortal (2022-12-28 09:39)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000046467 (2023-01-17 11:28)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2023-01-27 09:08)
 • zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000047564 (2023-01-27 11:47)