Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na dostawy produktów leczniczych dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy przekazane do publikacji Dz.U.U.E. w dniu 22.12.2022r. (2022-12-22 13:15)
 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 27.12.2022r. (2022-12-27 10:32)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-12-27 10:33)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (2022-12-27 10:36)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (2022-12-27 10:36)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-12-27 10:36)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-12-27 10:36)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2023-01-20 16:45)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 z dnia 20.01.2023r. (2023-01-24 12:11)
 • Sprostowanie nr 2 do wyjaśnień nr 1 (2023-01-25 10:08)
 • Wartość szacunkowa (2023-01-27 09:18)
 • Informacja z otwarcia ofert 27.01.2023r. (2023-01-27 12:17)