Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - zadanie realizowane jest w ramach projektu "Wzmocnienie i unowocześnienie Szpitala w działaniach kryzysowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu" nr RPWP.11.02.00-IZ.-00-30-002/22 w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 16.12.2022r. (2022-12-16 12:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 21.12.2022r. (2022-12-21 09:38)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-12-21 09:38)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-12-21 09:38)
 • zał. nr 1. (2022-12-21 09:38)
 • zał. nr 2.. (2022-12-21 09:43)
 • zał. nr 3. (2022-12-21 09:44)
 • zał. nr 4. (2022-12-21 09:44)
 • zał. nr 5. (2022-12-21 09:44)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy (2022-12-21 09:44)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-12-21 09:44)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-12-21 09:44)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2023-01-12 13:23)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2023-01-13 11:34)
 • Inf o kwocie jaka Zam zam przez na sfin zam (2023-01-20 09:24)
 • Informacja z otwarcia ofert (2023-01-20 10:53)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2023-02-06 13:08)