Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaiu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 08.12.2022 (2022-12-08 10:56)
 • Hematologia SWZ 2022 (2022-12-08 11:00)
 • 2. Formularz ofertowy hematologia 22 (2022-12-08 11:00)
 • 3. PROJEKT UMOWY (2022-12-08 11:00)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-12-08 11:00)
 • miniPortal (2022-12-08 11:00)
 • Wyjaśnienia (2022-12-09 13:05)
 • 2. Formularz ofertowy hematologia 2022 (2022-12-09 13:06)
 • Wyjaśnienia 2 (2022-12-13 12:21)
 • 2. Formularz ofertowy prawidłowy 2022 (2022-12-13 12:22)
 • Ogłoaszenie o zmianie ogłoszenia (2022-12-13 12:22)
 • miniPortal.htm 2 (2022-12-16 14:03)
 • Informacja o wartościach szacunkowych (2022-12-19 09:59)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2022-12-19 11:37)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-12-20 12:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.01.2023 (2023-01-23 09:59)