Dostawa zestawów do oznaczania HbA1C wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art.275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 08.12.2022 (2022-12-08 10:16)
  • Zestawy do oznaczania SWZ 2022 (2022-12-08 10:16)
  • 2. Formularz ofertowy - hemoglobiny 2022 (2022-12-08 10:16)
  • 3. PROJEKT UMOWY (2022-12-08 10:16)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-12-08 10:16)
  • miniPortal (2022-12-08 10:17)
  • Informacja o wartości szacunkowej (2022-12-16 09:30)
  • ZESTAWIENIE OFERT (2022-12-16 11:38)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-12-20 12:20)
  • Ogłoszenie o wyniki postępowania (2023-01-12 13:13)