Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im.J.Strusia w Poznaniu- powtórzenie postępowania


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08dad36e-6f5b-b1ed-8f0b-3400102fbfbc (2022-12-01 09:28)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000043747 (2022-12-01 09:28)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2022-12-01 09:28)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-12-01 09:28)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-12-01 09:28)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-12-01 09:29)
 • Przesunięcie terminu składania ofert (2022-12-07 08:37)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08dad783-9d94-a407-3413-1e0011853615 (2022-12-07 08:38)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000044177 (2022-12-08 09:08)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-12-14 09:11)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000044907 (2022-12-14 12:05)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty , zestawienie z otwarcia ofert, punktacja przyznana ofertom (2023-01-04 13:39)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08dafea2-3c3e-4493-2cdc-710011742f3f (2023-01-25 08:36)