Przetarg nieograniczony powyżej 215.000 EURO na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wrza z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz identyfikacji i detekcji techniką RT-PCR dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-188609-NF02-PL (2022-11-30 09:32)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS234-674114-pl (2022-12-05 09:47)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-12-05 09:48)
 • Zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy (2022-12-05 09:48)
 • Zał. nr 2 do SWZ projekt umowy (2022-12-05 09:48)
 • Zał. nr 3 JEDZ espd-request(8) (2022-12-05 09:48)
 • Zał. nr 3 JEDZ espd-request(10) (2022-12-05 09:48)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-12-05 09:51)
 • Wyjaśnienia do SWZ (RT-PCR) (2022-12-29 12:47)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2023-01-05 09:05)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2023-01-05 11:32)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zestawienie cenowe punktacja PRT_ZAMPUB1_0000046222 (2023-01-12 13:12)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w TED 2023-OJS017-047832-pl (2023-01-24 09:05)