Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego art 132 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 24.11.2022 (2022-11-24 08:46)