Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę zestawu pomp strzykawkowych oraz narzędzi do chirurgii wieńcowej na potrzeby sali hybrydowej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-11-22 11:33)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-11-22 11:34)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 (2022-11-22 11:34)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 2 (2022-11-22 11:34)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-22 11:35)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-11-22 11:35)