Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na zakup robota chirurgicznego wraz z niezbednym wyposażeniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - zadanie realizowane jest w ramach projektu "Wzmocnienie i unowocześnienie Szpitala w działaniach kryzysowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu" nr RPWP.11.02.00-IZ.-00-30-002/22 w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 17.11.2022r. (2022-11-17 11:19)
  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 22.11.2022r. (2022-11-22 10:39)
  • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-11-22 10:39)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-22 10:39)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy (2022-11-22 10:39)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Jedz (2022-11-22 10:39)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Jedz (2022-11-22 10:39)