Przetarg nieograniczony powyżej 215.000 EURO na dostawę odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz na dostawę krwinek wzorcowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-180965-NF02-PL (2022-11-17 10:59)
  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS225-649017-pl (2022-11-22 10:02)
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-22 10:02)
  • Zał. nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy (2022-11-22 10:02)
  • Zał. nr 2a do SWZ projekt umowy P.1 (2022-11-22 10:04)
  • Zał. nr 2b do SWZ projekt umowy P.2 (2022-11-22 10:04)
  • Zał. nr 3 JEDZ espd-request(7) (2022-11-22 10:04)
  • Zał. nr 3 JEDZ espd-request(9) (2022-11-22 10:04)
  • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-11-22 10:22)