Przetarg nieograniczony pow. 215 000 euro na dostawę PRODUKTÓW LECZNICZYCH stosowanych w PROGRAMACH LEKOWYCH LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY WZW typu B i C


ZAŁĄCZNIKI

  • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-180928-NF02-PL (2022-11-17 10:25)
  • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS225-648949-pl (2022-11-22 10:28)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-22 10:29)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2022-11-22 10:29)
  • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2022-11-22 10:29)
  • 7. Zał_nr_3_JEDZ_do_SWZ_espd-request (2022-11-22 10:29)
  • 7. Zał_nr_3_JEDZ_do_SWZ_espd-request (2022-11-22 10:29)
  • Rej Mini Portal Screenshot_2022-11-22 miniPortal (2022-11-22 10:29)