Przetarg nieograniczony pow. 215 000 euro na dostawę PRODUKTÓW LECZNICZYCH stosowanych w PROGRAMACH LEKOWYCH LECZENIA CHORÓB NEUROLOGICZNYCH i REUMATOLOGICZNYCH


ZAŁĄCZNIKI

  • Formularz przekazania ogłoszenia o zamowieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-180862-NF02-PL (2022-11-17 09:51)
  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS225-647550-pl (2022-11-22 09:37)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-22 09:38)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-22 09:38)
  • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2022-11-22 09:38)
  • 7. Zał_nr_3_JEDZ_do SWZ_espd-request (2022-11-22 09:38)
  • 7. Zal_nr_3_JEDZ_do SWZ_espd-request (2022-11-22 09:38)
  • REj. mini Portal Screenshot_2022-11-22 miniPortal (2022-11-22 09:43)