Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 17.11.2022 (2022-11-17 09:32)
  • Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2022 (2022-11-22 10:31)
  • SWZ Immunochemia 22 (2022-11-22 10:32)
  • 2. Formularz ofertowy odczynniki immunochemiczne (2022-11-22 10:32)
  • 3. PROJEKT UMOWY (2022-11-22 10:32)
  • JEDZ (2022-11-22 10:32)
  • espd-request (2022-11-22 10:32)
  • miniPortal (2022-11-22 10:32)