Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę PRODUKTÓW LECZNICZYCH stosowanych w programie lekowym leczenia inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00442930_01 (2022-11-17 09:06)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-17 09:07)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-17 09:07)
  • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-11-17 09:07)
  • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-11-17 09:07)
  • Publ. miniPortal Screenshot_2022-11-17 miniPortal (2022-11-17 09:07)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-11-22 12:41)
  • wartość szacunkowa strona internetowa produkty lecznicze (2022-11-25 09:45)
  • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000043410 (2022-11-25 11:20)