Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu - zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 16.11.2022r. (2022-11-16 12:42)
  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 21.11.2022r. (2022-11-21 09:40)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-11-21 09:41)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 Aparat USG (2022-11-21 09:41)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 2 Aparat RTG (2022-11-21 09:41)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 3 Detektory cyfrowe (2022-11-21 09:41)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy (2022-11-21 09:41)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-11-21 09:42)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-11-21 09:42)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-11-25 07:59)