Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę aparatu ultrasonograficznego do biopsji fuzyjnej na potrzeby Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-11-15 13:47)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-11-15 13:47)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-15 13:47)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-15 13:47)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-11-15 13:47)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-11-17 11:58)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy po zmianach (2022-11-17 11:59)
  • Wartość szacunkowa (2022-11-23 09:21)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-11-23 10:16)