Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę zestawu narzędzi diagnostycznych do kompleksowej diagnostyki ultrasonograficznej pacjentów z udarem Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-11-15 12:38)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-11-15 12:38)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-15 12:39)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-15 12:39)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-11-15 12:39)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-11-21 09:05)
  • Wartość szacunkowa (2022-11-23 10:17)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-11-23 11:13)