Postępowanie w trybieart. 132 ustawy Pzp przetarg nieograniczony na dostawę SPRZĘTU dla Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ABLACJI RF,KRIOABLACJI i BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERZAWĄ URZĄDZEŃ


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-179366-NF02-PL (2022-11-15 11:55)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS223-640305-pl (2022-11-18 10:15)
 • 4. Specyfikacja Warunkow Zamówienia (2022-11-18 10:15)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 1 (2022-11-18 10:15)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 2 (2022-11-18 10:15)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 3 (2022-11-18 10:15)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 4 (2022-11-18 10:16)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 5 (2022-11-18 10:16)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 6 (2022-11-18 10:16)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 7 (2022-11-18 10:16)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_FO Pakiet 8 (2022-11-18 10:16)
 • 6. Zał_nr_2_do_SWZ_wzór umowy (2022-11-18 10:23)
 • 7. Zał_nr_3_do_SWZ_JEDZ espd-request (2022-11-18 10:23)
 • 7. Zał_nr_3_do_SWZ_JEDZ_espd-request (2022-11-18 10:29)
 • publikacja miniPortal Screenshot_2022-11-18 miniPortal (2022-11-18 10:30)