Postępowanie w trybie podstawowym na remont poradni okulistycznej, reumatologicznej i neurologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-11-08 11:37)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-11-08 11:37)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-08 11:37)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (2022-11-08 11:37)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-11-08 11:38)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót (2022-11-08 11:38)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (2022-11-08 11:38)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - opis zamówienia (2022-11-08 11:38)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar prace budowlane i sanitarne (2022-11-08 11:38)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót branża elektryczna (2022-11-08 11:39)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D27, D28 - inwentaryzacja (2022-11-08 11:39)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D27, D28 - docelowy (2022-11-08 11:39)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D107, D112, D113, D114 - inwentaryzacja (2022-11-08 11:40)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D107, D112, D113, D113 - docelowy (2022-11-08 11:40)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D128, D128a - inwentaryzacja (2022-11-08 11:40)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - rysunek D128, D128a - docelowy (2022-11-08 11:40)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (2022-11-08 11:41)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-11-15 09:04)
 • Wartości szacunkowe - remont poradni (2022-11-22 09:22)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-11-22 10:23)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-11-25 08:00)