Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego (SM) kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • BZP OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08dac15d-4cc4-3dac-a3b8-940012144b36 (2022-11-08 09:27)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-11-08 09:28)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-11-08 09:28)
  • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-11-08 09:28)
  • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-11-08 09:28)
  • MINI PORTAL potwierdzenie publ. Screenshot_2022-11-08 miniPortal (2022-11-08 09:36)
  • Inf o kwocie jaka Zam zam przezn na sfin zam (3) (2022-11-18 08:10)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-11-18 11:25)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SM (2022-11-25 11:59)