Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę cystoskopów giętkich na potrzeby Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-10-25 07:47)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-10-25 07:47)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-10-25 07:48)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-10-25 07:48)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-10-25 07:48)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-10-28 11:15)
  • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2022-11-02 07:55)
  • Wartość szacunkowa (2022-11-03 08:59)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-11-03 10:09)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-11-15 09:04)