Postępowanie w trybie art. 132 ust. Pzp przetarg nieograniczony pow.215 000 euro na dostawę STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekaania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-163437-NF02-PL (2022-10-19 12:46)
 • publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS205-583909-pl (2022-10-24 09:17)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-10-24 09:18)
 • 5. Zał_nr_1_do_SWZ_Formularz ofertowy (2022-10-24 09:18)
 • 6. Zał_nr_2_do_SWZ_wzór umowy (2022-10-24 09:18)
 • 8. Za ł_nr_3_do_SWZ_JEDZ espd-request (2022-10-24 09:18)
 • 8. Zał_nr_3_do_SWZ_JEDZ_espd-request (2022-10-24 09:18)
 • Publikacja Mini Portal Screenshot_2022-10-24 miniPortal (2022-10-24 09:23)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SWZ i ogł (2022-11-14 12:59)
 • Form.przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia ENOTICES_nglucmag (external)-2022-178534-NF14-PL (2022-11-14 12:59)
 • Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2022-OJS223-639742-pl (2022-11-18 09:38)
 • Potw.miniPortal zmiany (2022-11-18 09:47)