Dostawa opatrunków specjalnego przeznaczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2022 (2022-10-19 12:21)
  • 1. Specyfikacja opatrunki (2022-10-19 12:23)
  • 2. Formularz ofertowy - 2022 (2022-10-19 12:23)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-10-19 12:23)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-10-19 12:23)
  • miniPortal (2022-10-19 12:24)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-10-25 13:29)
  • Wartości szacunkowe (2022-10-28 09:04)
  • 23. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-10-28 12:20)
  • Ogłoszenie o wyborze (2022-11-10 14:12)