Dostawa zastawek aortalnych balonorozprężalnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 03.10.2022 (2022-10-03 10:55)
  • SWZ Zastawki (2022-10-03 10:55)
  • 2. Zastawka aortalna (2022-10-03 10:55)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-10-03 10:55)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-10-03 10:55)
  • miniPortal (2022-10-03 10:56)
  • Wartość szacunkowa (2022-10-13 11:03)
  • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-10-13 11:07)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2022-10-20 11:49)
  • Ogłoszenie o wyniku (2022-11-23 11:36)